A social enterprise within the meaning of the Social Economy Act in the context of economic theory and practice Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza

Miniatura obrazu
Data
2022-12-29
Autorzy
Brdulak, Jacek
Florczak, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: This study explores the characteristics of a social enterprise as laid down in the relevant act currently in force, and analyzes how the tendencies to normatively define a social enterprise have changed over the years with subsequent amendments and modifications of the applicable draft laws. Materials and methods: The study is based on draft laws that concern social enterprises from respective years, as well as specialist literature concerning social entrepreneurship. A selective analysis of the market practice of social enterprises operating in Poland was also carried out. Results: There is a clear discrepancy between and restriction of the definitions of a social enterprise provided in the Social Economy Act, as revealed in the analysis of the act itself, its drafting process and subsequent amendments, and taking into account the perspective of social enterprises as described in the relevant literature, as well as the activities of enterprises pursuing social goals. Conclusions: On the one hand, the current definition of a social enterprise organizes this concept for administrative purposes, but on the other hand, it does not cover all entities having a real impact on social development.
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest charakterystyka przedsiębiorstwa społecznego jaki wprowadziła obecna ustawa, a także jak na przestrzeni lat zmian i przekształceń zapisów projektów ustaw zmieniały się tendencje do normatywnego określania przedsiębiorstwa społecznego. Materiały i metody: W artykule wykorzystano projekty ustaw o przedsiębiorstwie społecznym z poszczególnych lat, a także literaturę specjalistyczną z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Ponadto przeprowadzona została selektywna analiza praktyki rynkowej w zakresie przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Wyniki: Analizę ustawy o ekonomii społecznej, proces jej zmian i tworzenia, perspektywę przedsiębiorstw społecznych przytaczanych w literaturze naukowej a także obserwację działalności przedsiębiorstw realizujących cele społeczne na rynku wskazuje na wyraźną rozbieżność i definicyjne zawężenie w ustawie definicji przedsiębiorstw społecznych. Wnioski: Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego według obecnej koncepcji wprowadza porządek dla celów administracyjnych jednak z drugiej strony eliminuje podmioty, które mają realny wpływ na rozwój społeczny.
Opis
Słowa kluczowe
social economy, social innovations, social enterprise, act on the social economy, innowacje społeczne, ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, ustawa o ekonomii społecznej
Cytowanie
Brdulak, J., Florczak, E., (2022). A social enterprise within the meaning of the Social Economy Act in the context of economic theory and practice / Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza. Economic and Regional Studies, 15(4), 492-508. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0033