Use of low-calorie sweeteners in treating obesity Zastosowanie niskokalorycznych substancji słodzących w leczeniu otyłości

Miniatura obrazu
Data
2023-06-28
Autorzy
Reimisz, Patryk
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Reducing body fat through conservative interventions is a frustrating process for obese people, hence the search for additional ways that can help patients persevere with longterm treatment procedures. Although data obtained from scientific studies do not allow for drawing clear conclusions about the use of sweeteners in the treatment of obesity, their appropriate use may prove beneficial. A review of the current literature was conducted to find the answers to the question of where such large discrepancies come from. It allowed for drawing the following conclusions: 1) Obese individuals may differ significantly in their sensitivity to sweet taste and even the sweeteners themselves; 2) The long-term effects of some sweeteners may neutralize the effect associated with short-term sweet appetite relief and even lead to the greater energy intake and/or utilization; 3) Natural sweeteners differ significantly from artificial sweeteners in terms of long-term effects; 4) The psychological effects of the sweeteners use (e.g., the acquiescence effect) may at least partially attenuate their inhibitory effects on food intake. Based on the review, guidance was developed for obesity practitioners and their patients regarding the use of sugar substitutes in fat reduction.
Redukcja tkanki tłuszczowej przy zastosowaniu interwencji zachowawczych jest dla osób otyłych procesem frustrującym, stąd szuka się dodatkowych sposobów, które mogą pomóc pacjentom w wytrwaniu przy długotrwałym stosowaniu procedur leczniczych. Choć dane uzyskiwane z badań naukowych nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków odnośnie do stosowania słodzików w leczeniu otyłości, to odpowiednie ich wykorzystanie może okazać się przydatne. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie skąd biorą się tak duże rozbieżności dokonano przeglądu aktualnej literatury. Pozwolił on na wyciągnięcie następujących wniosków: 1) Osoby otyłe mogą znacząco różnić się w kwestii wrażliwości na słodki smak, a nawet same substancje słodzące; 2) Długoterminowe skutki stosowania niektórych substancji słodzących mogą neutralizować efekt związany z krótkotrwałym łagodzeniem apetytu na słodycze, a nawet prowadzić do większego poboru i/lub wykorzystania energii; 3) Naturalne substancje słodzące znacząco różnią się od sztucznych substancji słodzących w kwestii oddziaływań długoterminowych; 4) Efekty psychologiczne stosowania substancji słodzących (np. efekt przyzwolenia) może co najmniej częściowo osłabiać ich hamujący wpływ na pobór pokarmu. Na podstawie dokonanego przeglądu opracowano wskazówki dla osób zajmujących się leczeniem otyłości oraz ich pacjentów odnośnie stosowania zamienników cukru w procesie redukcji tkanki tłuszczowej.
Opis
Słowa kluczowe
natural sweeteners, non-nutritive sweeteners, sweetening agents, obesity, naturalne substancje słodzące, sztuczne substancje słodzące, substancje słodzące, otyłość
Cytowanie
Reimisz P. Use of low-calorie sweeteners in treating obesity. Health Prob Civil. 2023; 17(2): 145-160. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.128034