Koła Naukowe - szkołą twórczego działania. Edycja czwarta

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Niźnikowska, Ewelina
Baj-Korpak, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Zaprezentowana monografia obejmuje dwadzieścia pięć doniesień wygłoszonych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w 2015 roku. Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów należących do uczelnianych kół naukowych. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu wielu dyscyplin naukowych w aspekcie interdyscyplinarnym. Zakres tematyczny był bardzo szeroki i zróżnicowany, tak pod względem treści jak i formy prezentacji. Wyrażamy nadzieję, iż wszechstronna problematyka tych materiałów wzbudzi zainteresowanie osób z różnych kręgów naukowych, teoretyków i praktyków, a w szczególności „młodych naukowców” wkraczających w bogaty świat nauki.
Opis
Słowa kluczowe
ratownictwo medyczne, transplantologia, wolontariat, niepełnoprawni, cudzoziemcy, wypalenie zawodowe, bankowość elektroniczna, soja, ziemniak , gospodarstwo agroturystyczne
Cytowanie