Analiza wiedzy i świadomości mieszkańców Białej Podlaskiej na temat prawa pracy

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Samek, Beata
Tymicka, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedmiotem poniższych badań były zagadnienia związane z prawem pracy. Badanie miało na celu określenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Białej Podlaskiej w tym zakresie. Zostało ono przeprowadzone w formie anonimowej ankiety internetowej wśród reprezentatywnej grupy 100 mieszkańców Białej Podlaskiej. W badaniu zastosowano celowy dobór próby. Kwestionariusz ankiety składał się z trzynastu pytań zamkniętych, jednego pytania otwartego oraz metryki osobowej. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły m.in. głównych zasad prawa pracy, wynagrodzeń, urlopów oraz rozróżnienia umów o pracę od umów cywilno-prawnych. Z przeprowadzonych badań wynikło, że poziom wiedzy z zakresu prawa pracy wśród objętych badaniem mieszkańców Białej Podlaskiej jest na niskim poziomie. W badaniu odnotowano wiele błędnych odpowiedzi świadczących o braku wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień z dziedziny prawa pracy. Zważając na fakt, iż ponad połowa respondentów wyraziła chęć pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, istotne jest umożliwianie mieszkańcom Białej Podlaskiej zdobywania wiedzy w tym zakresie, gdyż jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi.
Opis
Słowa kluczowe
prawo pracy, mieszkańcy, miasto
Cytowanie