Lyme borreliosis as a current health problem of the 21st century Borelioza z Lyme jako aktualny problem zdrowotny XXI wieku

Miniatura obrazu
Data
2017-07-28
Autorzy
Pacian, Anna
Kulik, Teresa
Szwedo, Elwira
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The aim of the paper is to present the current epidemiological situation of Lyme borreliosis in Poland as compared to the past years, with particular regard to Lublin Province. According to the Department of Epidemiology, Laboratory of Monitoring and Epidemiological Analysis, the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene (NIPH – NIH), the number of cases of Lyme borreliosis reported for surveillance has increased significantly in the past three years. In 2016, the number stood at 21 220, i.e. 36% more than in 2015. The assessment of safety and sanitation standards conducted by State Sanitary Inspection for the year 2015 in Lublin Province showed that the incidence of Lyme borreliosis was 50.9 and that it was higher than the incidence in Poland – 35.4. Lyme borreliosis is a serious epidemiological and clinical problem in occupational risk groups, i.e. people working in agriculture, forestry and hunting. In serological surveys carried out in Lublin Province in the years 2011-2014, there was a much higher percentage of positive results in workers of several forest inspectorates than in those doing physical work related to forest exploitation (41.0%), as compared to the administrative staff (21.4%).
Celem pracy jest przedstawienie sytuacji epidemiologicznej boreliozy z Lyme w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego w porównaniu do sytuacji w minionych latach. Według danych Zakładu Epidemiologii Pracowni Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny liczba przypadków zgłoszonych do nadzoru w ciągu ostatnich 3 lat znacznie wzrosła. W 2016 roku liczba przypadków boreliozy z Lyme wynosiła 21 220, tj. 36% więcej niż w roku 2015. Przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego za rok 2015 pokazała, że zapadalność na boreliozę z Lyme wyniosła 50,9 i była wyższa niż zapadalność w Polsce – 35,4. Borelioza z Lyme stanowi poważny problem epidemiologiczny i kliniczny u osób z grup ryzyka zawodowego, tj. osób wykonujących prace w sektorze rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa. W badaniach serologicznych przeprowadzonych na terenie województwa lubelskiego w latach 2011-2014 wśród pracowników kilku nadleśnictw stwierdzono znacznie wyższe odsetki wyników pozytywnych niż u osób wykonujących prace fizyczne związane z eksploatacją lasu (41,0%) w stosunku do pracowników administracyjnych (21,4%).
Opis
Słowa kluczowe
Lyme borreliosis, Lublin Province, Borrelia burgdorferi, borelioza z Lyme, województwo lubelskie
Cytowanie
Pacian A, Kulik T, Szwedo E. Lyme borreliosis as a current health problem of the 21st century. Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 66-70. doi: 10.5114/hpc.2017.69019