The development of human capital on the labor market of the Wielkopolskie Voivodeship / Rozwój kapitału ludzkiego na rynku pracy województwa wielkopolskiego

Miniatura obrazu
Data
2020-03-31
Autorzy
Kozak, Sylwester
Grzęda Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: This paper presents the development of human capital on the labour market of the Wielkopolskie Voivodeship in 2004-2017. Materials and methods: The study uses methods of literature review and comparative analysis based on data provided by Statistics Poland. Results: The results of the analysis show that constant development of human capital is taking place in the Wielkopolskie Voivodeship, and its level measured by the number of students and graduates of universities, as well as the number of registered patents is comparable to the average in Poland. The high quality of human capital contributed to achieving above-average economic results and household incomes. Conclusions: Development of human capital and raising professional qualifications at post-graduate studies was particularly important in the period of negative impact on the Polish economy of the financial crises of 2007-2009 and 2010-2012. A combination of higher education and innovative abilities, as well as involvement in R&D contributed to the increased competitiveness of the voivodeship's economy.
Przedmiot i cel pracy: Artykuł przedstawia potencjał kapitału ludzkiego na rynku pracy województwa wielkopolskiego i jego zmiany na tle Polski i wybranych krajów UE w latach 2004-2017. Materiały i metody: Analiza porównawcza opiera się na danych Eurostatu i GUS. Wyniki: Wyniki wskazują, że Wielkopolska utrzymuje stały wzrost kapitału ludzkiego. Jego poziom mierzony liczbą studentów i absolwentów szkół wyższych jest porównywalny ze średnią w Polsce i innych krajach UE. Innowacje mierzone liczbą zarejestrowanych patentów, choć zbliżone do średniej krajowej, pozostają w tyle za rozwiniętymi krajami UE. Wnioski: Rozwój kapitału ludzkiego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych było szczególnie ważne w okresie negatywnego wpływu na gospodarkę Polski światowego kryzysu finansowego. Połączenie wysokiego wykształcenia i zaangażowanie w B+D pozwoliło zwiększyć konkurencyjność gospodarki województwa oraz osiągnąć ponadprzeciętne wyniki ekonomiczne i dochody gospodarstw domowych.
Opis
Słowa kluczowe
human capital, labour market, education, higher education, wykształcenie, kapitał ludzki, rynek pracy, szkolnictwo wyższe
Cytowanie
Kozak, S., Grzęda, Ł. (2020). The development of human capital on the labor market of the Wielkopolskie Voivodeship / Rozwój kapitału ludzkiego na rynku pracy województwa wielkopolskiego. Economic and Regional Studies, 13(1), p. 47-57. https://doi.org/10.2478/ers-2020-0004