Znajomość żywności alternatywnej wśród młodzieży studiującej w Rzeszowie i Krośnie

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Dykiel, Magdalena
Pisarek, Marta
Liszka, Magdalena
Kobs, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie znajomości żywności alternatywnej wśród młodzieży studiującej w dwóch ośrodkach akademickich rzeszowskim i krośnieńskim. Badania wykonano metodą bezpośredniego wywiadu, dzięki któremu sprawdzono stopień znajomości i rozpoznawalności żywności ekologicznej, tradycyjnej, funkcjonalnej i wygodnej. Dodatkowo ukazano zwyczaje konsumenckie (m. in. częstotliwość, miejsca i powody zakupu). Wszyscy studenci najlepiej znali pojęcia żywność ekologiczna i tradycyjna. Najczęściej kupowaną żywnością alternatywną wśród studentów mieszkających w akademikach była żywność wygodna. Natomiast studenci pozostający w domu rodzinnym chętniej kupowali żywność tradycyjną.
Opis
Słowa kluczowe
żywność ekologiczna, żywność regionalna i tradycyjna, żywność funkcjonalna, żywność wygodna
Cytowanie