The influence of sucralose on thyroid gland function

Miniatura obrazu
Data
2020-09-01
Autorzy
Oliynyk, Oleksandr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Recently, an increasing number of scientific studies have reported on the adverse effects of sweeteners on the body. The aim of this work was to study the effect of sucralose on the production of thyroid hormones. Material and methods. The study involved 30 women (average age 24.5±5.2 years) who considered themselves to be healthy. Blood levels of free and total triiodothyronine, free and total thyroxine, as well as thyroid-stimulating hormone were determined. The women were then prescribed sucralose for a month, taken daily at a dose of 15 mg/kg. At the end of this period, levels of thyroid hormones were measured again. Results. After the sucralose regimen, free and total triiodothyronine and total thyroxine were found to be 2.0, 1.58 and 1.46 times lower, respectively, than before sucralose intake (P<0.001). Conclusions. Given that sucralose affects the production of thyroid hormones, it can be concluded that sucralose is not a biologically inert compound.
Wprowadzenie. W ostatnim czasie coraz więcej badań naukowych porusza kwestię szkodliwego wpływu słodzików na organizm. Celem niniejszej pracy było przebadanie związku sukralozy z produkcją hormonów tarczycowych. Materiał i metody. Badanie objęło 30 kobiet (średnia wieku 24,5±5,2 roku), które określiły siebie jako zdrowe. Ustalono poziomy wolnej i całkowitej trijodotyroniny, wolnej i całkowitej tyroksyny oraz hormonu stymulującego hormon tarczycy we krwi. Następnie zalecono pacjentkom przyjmowanie sukralozy codziennie przez miesiąc (w dawce 15 mg/kg). Po tym okresie ponownie zbadano wartości hormonów tarczycy. Wyniki. Po reżimie dawkowania sukralozy, zaobserwowano znaczący spadek wolnej i całkowitej trijodotoroniny oraz całkowitej tyroksyny o odpowiednio 2,0, 1,58 i 1,46 (P<0,001).Wnioski. Wziąwszy pod uwagę fakt, iż sukraloza wpływa na produkcję hormonów tarczycy, można stwierdzić, że nie jest ona związkiem biologicznie obojętnym
Opis
Słowa kluczowe
thyroid hormones, thyroid gland, sucralose, hormony tarczycy, gruczoł tarczycy, sukraloza
Cytowanie
Oliynyk O. The influence of sucralose on thyroid gland function. Health Prob Civil. 2021; 15(1): 12-16. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98085