Wyzwania oraz tendencje w rozwoju zdolności militarnych Unii Europejskiej

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Paździorek, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Po zakończeniu zimnej wojny państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły szereg różnych reform w obszarze ich obronności oraz struktur wojskowych, które pozwoliły im zaadoptować się do warunków nowego międzynarodowego systemu i związanych z nim wyzwań. Wraz z wymianą uzbrojenia i wyposażenia z okresu zimnej wojny oraz zaadoptowaniem nowych doktryn i struktur wojskowych, nastąpił ogólny zwrot w kierunku profesjonalnych, mniejszych i zawodowych sił zbrojnych. Reformy te korespondowały z umacnianiem współpracy w obszarze bezpieczeństwa w samej Unii Europejskiej według nowych ram, uwieńczonych utworzeniem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Realizując Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unia Europejska i jej państwa członkowskie – zarówno indywidualnie jak i kolektywnie – zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w sprawach międzynarodowych w szczególności poprzez operacje budowania pokoju.
Opis
Słowa kluczowe
obronność, siły zbrojne, Unia Europejska
Cytowanie