Effects of animal-assisted therapy on parent-reported behaviour and motor activity of children with autism spectrum disorder Wpływ animaloterapii na zachowania i aktywność ruchową dzieci z autyzmem w ocenie rodziców

Miniatura obrazu
Data
2019-12-20
Autorzy
Kręgiel, Anna
Zaworski, Kamil
Kołodziej, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. A utism s pectrum disorder ( ASD) is an eurobiological disorder characterised by abnormal development noted before three years of age. One of the forms of therapy suggested to children with ASD is animal-assisted therapy (AAT). AAT is a planned and organised therapeutic intervention that aims to improve physical, cognitive, behavioural, and socioemotional performance. The present study examined the effects of AAT on parent reports of their child’s behaviour and motor activity. Material and methods. The study group consisted of 50 parents (38 females and 12 males) of children diagnosed with ASD and who participated in AAT. All participants resided in the Lubelskie Voivodeship, Poland. A questionnaire was developed for parents for this study that included demographic information, and ten questions regarding the effects of AAT on their child with ASD. Results. The most commonly reported forms of AAT among parents of children with ASD included canine-assisted therapy and equine-assisted therapy. Parents reported that AAT was associated with more animated gestures (p = 0.01), an increased frequency of verbal reactions (p = 0.02), and an increased frequency of expression of emotions and feelings (p = 0.05) among their children. Conclusions. According to parents of children with ASD, AAT has positive effects on their child’s emotion-related functioning, motor endurance, balance, and motor skills. However, access to AAT in the Lubelskie Voivodeship is limited.
Wprowadzenie. Autyzm należy do zaburzeń neurobiologicznych, które charakteryzują się nieprawidłowym rozwojem, objawiających się przed 3 rokiem życia. Jedną z form terapii proponowanych dzieciom z ASD jest animaloterapia. Terapia z udziałem zwierząt jest planowaną i zorganizowaną interwencją terapeutyczną, której podstawowym zadaniem jest poprawa fizycznego, poznawczego, behawioralnego oraz społeczno-emocjonalnego funkcjonowania. Celem pracy była ocena efektów działania animaloterapii w opinii rodziców dzieci z autyzmem. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 50 osób – 38 kobiet i 12 mężczyzn zamieszkujących województwo lubelskie, u których dzieci zdiagnozowano ASD. Na potrzeby pracy skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety składający się z metryczki oraz dziesięciu pytań dotyczących opinii rodziców dzieci z autyzmem na temat efektów działania animaloterapii. Wyniki. Najczęściej wybieranymi formami animaloterapii były dogoterapia oraz hipoterapia. Rodzice, których dzieci uczestniczyły w zajęciach z udziałem zwierząt wskazywali wśród efektów terapii ożywioną gestykulację (p = 0,01), zwiększone występowanie reakcji głosowych (p = 0,02) oraz częstsze okazywanie uczuć i emocji (p = 0,05). Wnioski. Terapia z udziałem z wierząt w opinii r odziców d zieci z autyzmem m a p ozytywny wpływ na sferę emocjonalną, kondycję ruchową, równowagę oraz motorykę pacjentów. Dostęp do terapii z udziałem zwierząt na terenie województwa lubelskiego jest jednak ograniczony.
Opis
Słowa kluczowe
animal assisted therapy, autism, children, knowledge, animaloterapia, autyzm, dzieci, wiedza
Cytowanie
Kręgiel A, Zaworski K, Kołodziej E. Effects of animal-assisted therapy on parent-reported behaviour and motor activity of children with autism spectrum disorder. Health Prob Civil. 2019; 13(4): 273-278. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.90013