Efficiency of the Elderly Physical Recreation Programme aimed at improving functional efficiency and quality of life Efektywność Programu Rekreacji Ruchowej Osób Starszych w zakresie poprawy sprawności funkcjonalnej i jakości życia

Miniatura obrazu
Data
2018-04-06
Autorzy
Leś, Anna
Kozdroń, Ewa
Niedzielska, Ewa
Kozdroń, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. The study aimed to evaluate the effectiveness of the Physical Recreation Programme for the Elderly designed by Ewa Kozdroń intended to improve the functional efficiency and quality of life of women over 60 who participated in the programme. Material and methods. The research involved 73 females aged 60-74 who participated in the Physical Recreation Programme for the Elderly. The research used the author’s questionnaire, i.e. EQ-5D questionnaire and Functional Fitness Tests (FFT). Results. The results of our research confirmed a positive relationship between participation in a regular physical activity, the declared level of functional fitness and the perceived quality of life. Conclusions. A positive relationship was found in the study group between participation in regular physical activity, the declared level of functional fitness and the perceived quality of life.
Wprowadzenie. Za cel badań postawiono próbę oceny efektywności Programu Rekreacji Ruchowej Osób Starszych (autorstwa Ewy Kozdroń) w zakresie sprawności funkcjonalnej i jakości życia kobiet po 60. roku życia, biorących udział w programie. Materiał i metody. Badaniami objęto 73 kobiety w wieku 60-74 lata, biorące udział w Programie Rekreacji Ruchowej Osób Starszych. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, kwestionariusz EQ-5D oraz próby sprawnościowe FFFT. Wyniki. Wyniki badań otwierdziły dodatnią zależność pomiędzy uczestnictwem w regularnej aktywności fizycznej, deklarowanym poziomem sprawności funkcjonalnej, a odczuwaną jakością życia Wnioski. W badanej grupie stwierdzono dodatnią zależność pomiędzy uczestnictwem w regularnej aktywności fizycznej, deklarowanym poziomem sprawności funkcjonalnej, a odczuwaną jakością życia.
Opis
Słowa kluczowe
quality of life, physical activity, the elderly, jakość życia, aktywność fizyczna, osoby starsze
Cytowanie
Leś A, Kozdroń E, Niedzielska E, Kozdroń M. Efficiency of the Elderly Physical Recreation Programme aimed at improving functional efficiency and quality of life. Health Prob Civil. 2018; 12(2): 110-117. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74584