Praktyki zawodowe jako element bezpieczeństwa edukacyjnego

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Dymicka, Agnieszka
Smarzewska, Agnieszka
Melaniuk, Ewelina
Szepeluk, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Analiza materiału badawczego w zakresie bezpieczeństwa edukacyjnego w odniesieniu do praktyk zawodowych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 1. Im dłuższy czas trwania praktyki zawodowej, tym bardziej rośnie możliwość obiektywnej oceny studenta przez pracodawcę. 2. Im dłuższy czas trwania praktyki zawodowej, tym maleje wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia. 3. Zgodność realizowanej praktyki z kierunkiem studiów wpływa na opinie pracodawcy w zakresie adekwatności stanowiska z wykształceniem. 4. Brak zgodności realizowanej praktyki z kierunkiem studiów wpływa na trudność w określeniu stopnia przygotowania studenta do wykonywania zawodu. Powyższe wnioski wpisują się w poruszaną problematykę artykułu, szczególnie w zakresie rekomendacji Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich i stają się tym samym postulatami wdrożeniowymi. Oznacza to, iż w zapewnieniu bezpieczeństwa edukacyjnego poprzez ocenę programu praktyk na kierunku bezpieczeństwo narodowe należy rozważyć przede wszystkim zwiększenie czasu odbywania praktyki zawodowej przez studentów oraz dobór stanowisk do realizacji praktyk z uwzględnieniem zgodności z kierunkiem studiów. Postulaty te są kompatybilne z aktualnymi zaleceniami w aktach prawnych oraz odpowiadają potrzebom kształcenia w profilu praktycznym.
Opis
Słowa kluczowe
praktyki zawodowe, studenci, bezpieczeństwo edukacyjne, szkolnictwo wyższe
Cytowanie