Psie zaprzęgi w agroturystyce

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Sweklej, Edyta
Horoszewicz, Elżbieta
Niedziółka, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Agroturystyka jest coraz częściej docenianą formą spędzania wolnego czasu. Zmiana trendu wypoczynku z pasywnego na aktywny wymusza wprowadzanie do oferty gospodarstw nowych atrakcji. Liczni miłośnicy i posiadacze psów z pewnością ucieszą się z nowej formy rozwijania pasji jaką są sporty zaprzęgowe, w których można uczestniczyć z własnymi bądź specjalnie w tym celu szkolonymi zwierzętami. Celem pracy była ocena stanu i możliwości poszerzenia rodzimych gospodarstw agroturystycznych o nową interesującą ofertę. Ze zgromadzonego materiału wynika, że zaledwie niewielki odsetek gospodarstw agroturystycznych oferuje treningi zaprzęgowe, podczas gdy zainteresowanie nimi osób pragnących aktywnie spędzać czas wolny jest bardzo duże.
Opis
Słowa kluczowe
agroturystyka, psie zaprzęgi, oferta , aktywność
Cytowanie