Aspiracje życiowe i perspektywy rozwoju młodzieży w powiecie bialskim

Miniatura obrazu
Data
2018
Autorzy
Tur, Sandra
Błaszczak, Dawid
Filipiak, Olga
Romanowicz, Wiesław
Tomczyszyn, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Badania dotyczące młodzieży wpisują się w problematykę badawczą socjologii młodzieży. Współcześnie rzeczywistość społeczna ulega szybkim zmianom, co wpływa na zachowania społeczne. Młodzież to grupa społeczna szczególnie wrażliwa na wszelkiego rodzaju przeobrażenia zachodzące w porządku społecznym. Mówi się, że młodzi stanowią zwierciadło, w którym mogą przejrzeć się dorośli, a wyróżniające ich cechy to: chęć zmiany, niezależności, zdobywania nowych doświadczeń, nastawienie na nowości. Młodzież zawsze stawała przed niełatwymi wyborami, zmagała się z trudnościami, jakie napotykała na swojej drodze. Dorastanie to trudny czas wchodzenia w dorosłe życie, na nowo zdefiniowanie swojej roli społecznej. Młodzi poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, zadają je często dorosłym, uzyskując różnorodne odpowiedzi. Wchodzenie w świat dotąd nieznany to fascynująca podróż. Przewodnikami na tej drodze mogą być starsze pokolenia wyposażone w bagaż doświadczeń, określony system wartości i elementy tradycji. Obserwując zachowania dojrzałych członków społeczeństwa, młodzież może czerpać wiele. Na tej podstawie możliwe jest tworzenie scenariuszy własnego życia, a tym samym ponoszenie odpowiedzialności za swoje wybory. Dorośli także mogą uczyć się od młodych, przede wszystkim otwartości i wrażliwości. Te dwa na pozór odmienne światy powinny się uzupełniać.
Opis
Publikacja powstała w ramach projektu dofinansowanego z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (dotacji bazowej), pt. „Strategie życiowe i perspektywy rozwoju młodzieży w powiecie bialskim”
Słowa kluczowe
młodzież, edukacja, moralność, praca
Cytowanie