Opportunities and threats in the post-antibiotic era Szanse i zagrożenia u schyłku ery antybiotykowej

Miniatura obrazu
Data
2018-05-24
Autorzy
Weiner, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The following article reviews the issue of antibiotic resistance of microorganisms to meropenem in intensive care units in Ukraine. An increase in meropenem inefficiency against microorganisms in intensive care units has been observed in the last years. The data analysis suggests a significant predominance of gram-negative flora: A. baumannii, Р. aeruginosa, Antimicrobial resistance happens when microorganisms change when they are exposed to antibiotics. Then, treatment becomes ineffective and infections persist in the body, increasing the risk of spreading to other persons. The new resistance mechanisms that are emerging and spreading globally cause that the so far applied methods of treatment do not work, threatening the human ability to resist common infectious diseases, which in turn results in prolonged infections or even death. Antimicrobial resistance occurs naturally over time, usually through genetic changes. However, the misuse and overuse of antimicrobials are accelerating this process. It has become common to overuse and misuse antibiotics both in people and animals, which are often prescribed without professional oversight. Antimicrobial resistance is a complex problem that affects all of society and is driven by many interconnected factors. Single, isolated interventions have limited impact. Coordinated action is required to minimise the emergence and spread of antimicrobial resistance.
Ze zjawiskiem antybiotykooporności mamy do czynienia w przypadku gdy bakteria nabierze oporności na dany antybiotyk. Stosowane wówczas leczenie staje się nieskuteczne a obecność samego drobnoustroju w ciele chorego może przyczynić się do jego rozpowszechnienia na inne osoby. Nowe mechanizmy nabywania oporności na antybiotyki sprawiają, że dotychczasowe sposoby leczenia wielu chorób zakaźnych przestają być skuteczne, czego następstwem są trwające znacznie dłużej zachorowania a nawet śmierć. Zjawisko nabywania oporności nie jest czymś nowym, gdyż wynika z naturalnych właściwości przystosowawczych bakterii jednakże niewłaściwe lub nadużywanie antybiotyków zarówno u ludzi jak i zwierząt znacznie przyspiesza ten proces. Problem antybiotykooporności stał się problemem ogólnoświatowym, dotyczącym wszystkich grup społecznych. Ze względu na złożoność problemu potrzebne są skoordynowane działania gdyż tylko takie mogą przyczynić się do zminimalizowania rozprzestrzeniania tego niekorzystnego zjawiska.
Opis
Słowa kluczowe
bacteria, resistance, antibiotics, globalisation, globalizacja, bakterie, odporność, antybiotyki
Cytowanie
Weiner M. Opportunities and threats in the post-antibiotic era. Health Prob Civil. 2018; 12(2): 88-93. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.75490