Społeczne i historyczne uwarunkowania wojen biologicznych i epidemii Social and historical determinants of biological wars and epidemics

Miniatura obrazu
Data
2018-09
Autorzy
Weiner, Marcin
Tarasiuk, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W prezentowanym artykule przedstawiono przykłady użycia broni biologicznej od czasów starożytności do początków XXI wieku oraz znaczenie epidemii dla rozwoju i upadku poszczególnych cywilizacji i państw. Wykazano, że zarówno w czasach, gdy nie znano etiologii chorób zakaźnych jak i we współczesności, w dobie rozwoju mikrobiologii, genetyki i biologii molekularnej, użycie broni biologicznej może przyczynić się do odniesienia zwycięstwa bardziej, niż użycie broni o charakterze konwencjonalnym.
This article describes the use of biological weapons from antiquity to the beginning of the 21st century and the importance of epidemics for the development and collapse of civilisations and states. It has been shown that both at a time when the etiology of infectious diseases was not known and in the modern world of microbiology, genetics and molecular biology development, the use of biological weapons can contribute to a victory more than conventional weapons.
Opis
Słowa kluczowe
wojna biologiczna, epidemia, terroryzm, dżuma, ospa, wąglik, biological war, epidemic, terrorism, plaque, smallpox, anthrax
Cytowanie
Weiner, M., Tarasiuk, K. (2018). Społeczne i historyczne uwarunkowania wojen biologicznych i epidemii. Rozprawy Społeczne, 12(3), 20-28. https://doi.org/10.29316/rs.2018.30