Rozprawy Społeczne / Social Dissertations

Stały URI dla tego zespołu

Czasopismo „Rozprawy Społeczne” (ISSN 2081-6081) w latach 2007-2009 wydawane było jako rocznik pod nazwą „Rozprawy Naukowe”. W latach 2010-2013 czasopismo wydawano w formie półrocznika, a od 2014 do II połowy 2022 „Rozprawy Społeczne” były kwartalnikiem. Od roku 2014 w „Rozprawach Społecznych” publikowane są artykuły w j. polskim lub w j. angielskim. Od 2019 roku czasopismo jest dwujęzyczne. Od 1 sierpnia 2022 r. zrezygnowano z drukowanej formy czasopisma pozostając tylko przy publikacji online. Czasopismo zaczęło też funkcjonować w systemie ciągłym zamiast kwartalnym. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny czasopisma obejmują następujące obszary nauki: pedagogika, edukacja, socjologia, teologia, filozofia, nauki o bezpieczeństwie, psychologia, dydaktyka, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, zdrowie społeczne. Wyrażamy przekonanie, że dzięki tak szerokiej tematyce „Rozprawy Społeczne” mogą w interesujący i wieloaspektowy sposób przedstawiać różnorodne i interesujące artykuły dotykające najróżniejszych sfer ludzkiego życia. Dlatego też czasopismo może stać się obiektem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków, np. nauczycieli, wychowawców, psychologów. Złożoność sytuacji apeluje o naszą refleksję, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, abyśmy potrafili zachować naszą w niej podmiotowość i jeszcze bardziej kreatywną oraz innowacyjną postawę. Tym celom pragnie służyć nasze czasopismo, proponując problematykę współtworzoną przez redakcję i przez naszych Autorów i Czytelników.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agnieszka Siedlecka
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Zastępca Redaktora: dr Stanisława Nazaruk
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor tematyczny: dr hab. Hanna Podedworna
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor tematyczny: dr Sandra Tur
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor statystyczny: dr hab. Małgorzata Radziukiewicz
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor językowy: dr Izabela Dąbrowska
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Sekretarz Redakcji: mgr Małgorzata Mikołajczuk
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Przeglądaj

Kolekcje tego zespołu