Assessing the knowledge of cervical cancer by women from Biała Podlaska, Lubelskie Voivodeship

Miniatura obrazu
Data
2021-01-18
Autorzy
Gładysz, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. In the female population, cervical cancer is classified as one of the too late diagnosed cancers. Cervical cancer incidence and mortality rates in Poland are among the highest in the European Union. The aim of the paper is the assessment of women’s knowledge about cervical cancer based on the study of the feminine population in the county of Biała Podlaska. Material and methods. The study covered a group of 172 women living in the county of Biała Podlaska, Lubelskie Voivodeship, Poland. The research tool was an original questionnaire. The statistical analysis was performed using the STATISTICA v 10. program and the Pearson Chisquare test. Results. More than half of respondents (55.8%) indicated the following risk factors of cervical cancer: early onset of sexual life, many partners in a partner, infection of the cervix with HPV and herpes viruses, many deliveries, and smoking. The majority of respondents (62.2%) believe that cytology and gynecological examination are part of the preventive examination. Conclusions. 1. Respondents’ knowledge about the risk factors of cervical cancer is sufficient. 2. Respondents above 26 years of age possess knowledge about human papillomavirus (HPV) vaccination as a means of preventing cervical cancer. 3. Young women’s knowledge about HPV vaccination is insufficient.
Wprowadzenie. W populacji kobiet rak szyjki macicy zaliczany jest do nowotworów zbyt późno diagnozowanych. Wskaźniki zachorowalności oraz umieralności na raka szyjki macicy w Polsce należą do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej. Celem pracy jest ocena wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy w oparciu o badania populacji kobiet zamieszkałych na terenie powiatu bialskiego. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 172 kobiet zamieszkałych na terenie powiatu bialskiego, województwo lubelskie, Polska. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną wykonano w programie STATISTICA v 10. z wykorzystaniem testu Chi kwadrat Pearsona. Wyniki. Ponad połowa ankietowanych (55,8%) jako czynniki zwiększające ryzyko rozwoju raka szyjki macicy wskazała: wczesne rozpoczęcie życia płciowego, dużą liczbę partnerów lub partnerek u partnera, zakażenia szyjki macicy wirusem HPV i wirusem opryszczki, dużą liczbę porodów, palenie papierosów. Większość respondentek (62,2%) uważa, że cytologia i badanie ginekologiczne wchodzą w skład badań profilaktycznych. Wnioski. 1. Wiedza respondentek na temat czynników mających wpływ na rozwój raka szyjki macicy jest wystarczająca. 2. Respondentki w grupie wiekowej powyżej 26 lat posiadają wiedzę dotyczącą szczepień przeciwko HPV w prewencji raka szyjki macicy. 3. Wiedza kobiet młodych, dotycząca szczepień przeciwko HPV jest nie wystarczająca.
Opis
Słowa kluczowe
cervical cancer, knowledge, women, rak szyjki macicy, wiedza, kobiety
Cytowanie
Gładysz I. Assessing the knowledge of cervical cancer by women from Biała Podlaska, Lubelskie Voivodeship. Health Prob Civil. 2021; 15(1): 17-22.https://doi.org/10.5114/hpc.2020.102232