Herding behavior: intensification and flow in the Indonesian Stock Market / Zachowania stadne: nasilenie i przepływ na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Miniatura obrazu
Data
2022-09-28
Autorzy
Hidayati Nur, Lina
Alteza, Muniya
Winarno, Winarno
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: This paper explores whether herding behavior is formed according to the type of investor, how long the transmission of herding behavior occurs, and identifies how big the reaction of herding behavior is and how the flow of herding behavior connects between investors. Materials and methods: The population in this study are companies whose shares are listed in the LQ45 index list for the period January 2015 to December 2017 on the Indonesia Stock Exchange. To find out further about herding behavior, a VAR test will be conducted in this study. Results: The results of herding behavior analysis, based on the type of investor on the Indonesia Stock Exchange, show that there is herding behavior in each type of similar investor. Moreover, there is a certain period for the spread of herding behavior by type of shareholder. Conclusions: The most influential variables on the four types of successive investors are domestic institutional investors, individual foreigners, domestic individuals, and foreign institutions. The four types of investors respond differently to herding behavior.
Przedmiot i cel opracowania: W niniejszym artykule zbadano, czy zachowania stadne kształtują się w zależności od typu inwestora, jak długo trwa proces transmisji zachowań stadnych, oraz wskazano, jak nasilona jest reakcja w postaci zachowań stadnych i jaki jest przepływ zachowań stadnych między inwestorami. Materiały i metody: Populację tego badania stanowią spółki zaliczane do indeksu LQ45 Indonezyjskiej Giełdy Papierów Wartościowych w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r. Wykonano też test według modelu VAR, aby pogłębić wiedzę na temat zachowań stadnych. Wyniki: W analizie zachowań stadnych na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w podziale na typy inwestorów, wykazano, że zachowania stadne charakteryzują każdy typu inwestora o zbliżonej charakterystyce. Ponadto istnieją pewne okresy, w których może dojść do rozpowszechniania się zachowań stadnych według określonych typów akcjonariuszy. Wnioski: Inwestorów podzielono na cztery różne typy w oparciu o najistotniejsze zmienne. Są to krajowi inwestorzy instytucjonalni, zagraniczni inwestorzy indywidualni, krajowi inwestorzy indywidualni oraz zagraniczni inwestorzy instytucjonalni. Te cztery typy inwestorów wykazują odmienne reakcje na zachowania stadne.
Opis
Słowa kluczowe
herding behavior, inestor, stock market, zachowanie stadne, inwestor, giełda
Cytowanie
Hidayati Nur, L., Alteza, M., Winarno, W., (2022). Herding behavior: intensification and flow in the Indonesian Stock Market / Zachowania stadne: nasilenie i przepływ na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Economic and Regional Studies, 15(3), 351-367. https://doi.org/10.2478/ ers-2022-0024