Rodzina i szkoła we wspólnej odpowiedzialności za wychowanie do wartości / Family and School in their Shared Responsibility for Values Education

Miniatura obrazu
Data
2020-02-29
Autorzy
Szewczak, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule został podjęty problem wychowania do wartości realizowanego przez rodzinę i szkołę. Wychowanie do wartości rozumiane jako kształtowanie orientacji aksjologicznej, jawi się jako zadanie szczególnie trudne we współczesnym społeczeństwie pluralistycznym, ale nie niemożliwe. Ułatwić może je świadomość wspólnej odpowiedzialności za wychowanie rodziny i szkoły oraz ich rozsądne współdziałanie. Nie bez znaczenia jest również odpowiedzialne realizowanie zadań w systemie podziału władzy wychowawczej, którymi dla rodziny jest wychowanie do wartości religijno-światopoglądowych i moralnych, a dla szkoły wychowanie do wartości podstawowych. W artykule skonfrontowano ideał współpracy rodziny i szkoły, wyłaniający się z prawodawstwa o szkolnictwie z faktyczną sytuacją współdziałania tych dwóch środowisk wychowawczych we współczesnej edukacji.
The article deals with the problem of values education realized by the family and the school. Values education is understood as shaping an axiological orientation, and it appears to be a particularly difficult task in today’s pluralistic society – yet it is not impossible. The task may be facilitated when the family and the school are aware of their share in responsibility for the education, and when this awareness leads to their rational cooperation. Of significance is also that the particular protagonists in the system of shared educational influence carry out their duties responsibly. The family realizes its educational share through educating for religious, philosophical and moral values, while the school educates for basic values. The article juxtaposes the ideal of cooperation between the family and the school, as emerging from the legislation on education against the actual status quo of this cooperation in contemporary education.
Opis
Słowa kluczowe
środowisko wychowawcze, szkoła, rodzina, wartości, educational environment, school, family, values
Cytowanie
Szewczak, I. (2019). Rodzina i szkoła we wspólnej odpowiedzialności za wychowanie do wartości / Family and School in their Shared Responsibility for Values Education, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 13(4), 13-24. https://doi.org/10.29316/rs/116098