Alcohol consumption among students in the Lublin region of Poland Poziom spożycia alkoholu przez studiujących w województwie lubelskim

Miniatura obrazu
Data
2020-03-04
Autorzy
Mandziuk, Marta
Wasilewska, Małgorzata
Lukács, Andrea
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Alcohol is a psychoactive addictive substance that is a frequent part of student life, where consumption levels can be high. This study aimed to determine the level of alcohol consumption among students in the Lublin province. Material and methods. The study was carried out in 2018, using 700 freshmen from the Lublin province (456 women – 65.14% and 244 men – 34.86%) who completed the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) on the Internet. Results. The vast majority of the respondents drink alcohol (80% – 560 people), every fifth respondent declared abstinence (20% – 140 respondents). The gender of the respondents significantly differentiated the level of alcohol consumption (χ2=42.262; p<0.0001). More women than men consumed alcohol at a low risk of developing alcohol-related disorders (89.04%, i.e. 406 women – 71.72%, i.e. 175 men). The value of BMI significantly differentiated the level of alcohol consumption (χ2=17.513; p=0.008). Conclusions. Most respondents consume alcohol at low-risk. Gender and BMI value significantly determine alcohol consumption. It is therefore extremely important to organize at universities cyclical preventive lectures on the harmful effects of alcohol consumption, highlighting its different impact on men and women. Physical activity plays a positive role in promoting health, even when at the same time unhealthy habits such as excessive alcohol consumption occur. Therefore, the possibility of participation in the university in the afternoon sports and recreation classes should be particularly promoted among students.
Wprowadzenie. Alkohol jest jednym z psychoaktywnych środków uzależniających obecnych w życiu studenta, a jego spożycie odnotowuje się na wysokim poziomie. Celem badań było określenie poziomu spożycia alkoholu przez studiujących w województwie lubelskim. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2018 roku wśród 700 studentów studiów I-go stopnia z województwa Lubelskiego (456 kobiet – 65,14% i 244 mężczyzn – 34,86%), którzy wypełnili przez Internet test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu (AUDIT). Wyniki. Zdecydowana większość badanych pije alkohol (80% – 560 osób), co piąty badany deklarował abstynencję (20% – 140). Płeć ankietowanych istotnie różnicowała poziom spożycia alkoholu (χ2= 42,262; p<0,0001). Więcej kobiet niż mężczyzn spożywało alkohol na niskim poziomie ryzyka wystąpienia zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu (89,04%, tj. 406 kobiet – 71,72%, tj. 175 mężczyzn). Wartość wskaźnika BMI różnicowała istotnie poziom spożycia alkoholu (χ2=17,513; p=0,008). Wnioski. Większość respondentów spożywa alkohol na niskim poziomie ryzyka. Płeć i wartość wskaźnika BMI istotnie determinują spożywanie alkoholu. Jest zatem niezmiernie ważne, aby organizować na uczelniach wyższych cykliczne wykłady profilaktyczne na temat szkodliwych skutków spożywania alkoholu, podkreślając jego różny wpływ na organizmy kobiet i mężczyzn. Aktywność fizyczna odgrywa pozytywną rolę w promowaniu zdrowia, nawet wtedy, gdy jednocześnie pojawiają się niezdrowe nawyki, takie jak na przykład nadmierna konsumpcja alkoholu. Należy zatem szczególnie promować wśród studentów możliwość uczestnictwa na uczelni w popołudniowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Opis
Słowa kluczowe
alcohol consumption, students, AUDIT, spożycie alkoholu, studenci
Cytowanie
Mandziuk M, Wasilewska M, Lukács A. Alcohol consumption among students in the Lublin region of Poland. Health Prob Civil. 2020; 14(1): 18-23. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.92981