Satysfakcja z życia u osób chorych na cukrzycę / Life satisfaction of people with diabetes

Miniatura obrazu
Data
2022-06-20
Autorzy
Tomczyszyn, Dorota
Ławnik, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie jak w materiałach źródłowych przedstawiona została satysfakcja z życia u osób chorujących na cukrzycę. W prezentowanej pracy określono pojęcie satysfakcji z życia oraz czynniki na nią wpływające. Cukrzycą (diabetes mellitus – słodkie przeciekanie z łacińskiego: diabetes – płynący, mellitus – słodki jak miód) nazywamy zespół chorób metabolicznych objawiających się hiperglikemią, która może być wywołana defektem w wydzielaniu lub działaniu insuliny. Cukrzyca staje się coraz większym wyzwaniem dla współczesnego świata. W ostatnim dwudziestoleciu liczba osób chorujących na cukrzycę potroiła się i niestety stale rośnie. Według Z. Juczyńskiego satysfakcja z życia rozumiana jest jako wynik porównania własnej sytuacji z osobistymi normami. Przeprowadzono wiele badań dotyczących satysfakcji z życia osób chorujących na cukrzycę, a ich wyniki okazały się bardzo interesujące. Satysfakcja z życia kształtowała się na poziomie przeciętnym. Badania potwierdziły, że chorzy na cukrzycę aktywni fizycznie odczuwali większą satysfakcję z życia.
Summary: The aim of the article is to show how the satisfaction with life in people suffering from diabetes is presented in the source materials and studies. The presented work defines the concept of life satisfaction and the factors influencing it. Diabetes is a syndrome of metabolic diseases manifested by hyperglycemia, which may be caused by a defect in the secretion or action of insulin. Diabetes is becoming an increasing challenge for the modern world. The number of people suffering from diabetes has tripled in the last two decades and, unfortunately, continues to grow. According to Z. Juczyński, life satisfaction is understood as the result of comparing one’s own situation with personal norms. There have been many studies on the life satisfaction of people with diabetes and the results have proved to be very interesting. Satisfaction with the life of people with diabetes was average.
Opis
Słowa kluczowe
cukrzyca, satysfakcja z życia, choroba przewlekła, diabetes, satisfaction with life, chronic disease
Cytowanie
Tomczyszyn, D., Ławnik, A., (2022). Satysfakcja z życia u osób chorych na cukrzycę / Life satisfaction of people with diabetes, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 16(1), 92-104, https://doi.org/10.29316/rs/147531