Reklamy i kampanie społeczne w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Advertising and social campaigns in the perception of students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Miniatura obrazu
Data
2022-12-28
Autorzy
Dankowska-Kosman, Małgorzata
Golińska-Konecko, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Celem badań była próba ukazania sposobu postrzegania kampanii społecznych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Materiał i metody: Problem badawczy dotyczył celu i skuteczności kampanii społecznych. Materiał badawczy pozyskiwano dzięki badaniom sondażowym, realizowanym na UWW. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety udostępniony studentom drogą internetową. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań (590 respondentów) pozwoliły poznać opinie studentów na temat idei kampanii społecznej i jej skuteczności. Pokazały, że głównym celem kampanii jest zwracanie uwagi na ważny problem społeczny, a o jej skuteczności decyduje prosty przekaz. Wnioski: Z badań wynika, ze studenci uniwersytetu mają do czynienia z kampaniami społecznymi niemal codziennie i uważają je za potrzebne. Potrafią określić ich cel i determinanty skuteczności. wskazać tematykę jaka dominuje w reklamach społecznych i wymienić niektóre hasła reklamowe. Może to wskazywać, że kampanie stają się znaczące jako narzędzie rozwiązywania problemów. Wyniki badań ukazały też kwestie wymagające uzupełniania, co może stanowić motywację do kontynuacji badań.
The aim of the study was to try to show the perception of social campaigns by students of the University of Warmia and Mazury. Material and methods: The research problem concerned the purpose and effectiveness of social campaigns. The research material was obtained thanks to surveys carried out at UWM. The research used an original questionnaire made available to students via the Internet. Research show that students of the UWM deal with campaigns almost every day and consider them necessary. Results: The results of the research (590 respondents) made it possible to get to know the opinions of students on the idea of the campaign and its effectiveness. They show that the main goal of the campaign is to draw attention to an important social problem. Conclusions: Research show that students of the UWM deal with campaigns almost every day and consider them necessary.
Opis
Słowa kluczowe
percepcja, kampanie społeczne, reklamy społeczne, studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, perception, social campaigns, social advertising, students University of Warmia and Mazury
Cytowanie
Dankowska-Kosman, M, Golińska-Konecka, M., (2022)., Reklamy i kampanie społeczne w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Advertising and social campaigns in the perception of students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations 16, 316-331, https://doi.org/10.29316/rs/157362