Healthy behavior of physical education university students

Miniatura obrazu
Data
2020-07-02
Autorzy
Rogowska, Aleksandra Maria
Kuśnierz, Cezary
Pavlova, Iuliia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The purpose of this study is to examine the healthy behaviors in undergraduate students of physical education (PE) with a comparison between gender and majors. A content analysis of Polish and foreign authors’ publications was performed by searching the following database: EBSCO, Proquest, Science Direct (Elsevier), Springer, Sage, and Wiley. Research indicates that undergraduates demonstrate, in general, low levels of healthy lifestyle behaviors, especially regarding diet, psychoactive substance use, coping with stress, physical activity and preventive behavior. PE students present with a high level of health-risk behavior. On the other hand, some research showed that PE students scored better than their peers of other areas of study in selected dimensions of health-related behavior. The majority of studies indicate that female students scored significantly better than male students in health-related behavior. Health promotion programs should be implemented at campuses and universities for the maintenance and improvement of a healthy lifestyle among students of all areas of study.
Celem tej pracy jest analiza zachowań zdrowotnych studentów wychowania fizycznego (WF), w porównaniu płci i kierunków studiów. Przeprowadzono analizę treści publikacji autorów polskich i zagranicznych, przeszukując następujące bazy danych: EBSCO, Proquest, Science Direct (Elsevier), Springer, Sage i Wiley. Wyniki badań wskazują, że studenci prezentują ogólnie niski poziom zdrowego stylu życia, w odniesieniu do diety, zażywania substancji psychoaktywnych, radzenia sobie ze stresem, aktywności fizycznej i zachowań profilaktycznych. Studenci WF przedstawiają raczej wysoki poziom zachowań ryzykownych dla zdrowia. Z drugiej strony, niektóre badania wykazały, że studenci wychowania fizycznego uzyskali wyższe wyniki niż ich koledzy z innych wydziałów w niektórych wymiarach zachowań zdrowotnych. Większość badań wskazuje, że studentki uzyskują znacznie wyższe wyniki w zachowaniach zdrowotnych niż studenci. Programy promocji zdrowia powinny być wdrażane na kampusach i uniwersytetach w celu utrzymania i poprawy zdrowego stylu życia wśród studentów wszystkich kierunków studiów.
Opis
Słowa kluczowe
health-related behavior, health risk behavior, gender, physical education, undergraduates, zachowania prozdrowotne, zachowania ryzykowne dla zdrowia, płeć, wychowanie fizyczne, studenci studiów licencjackich
Cytowanie
Rogowska AM, Kuśnierz C, Pavlova I. Healthy behavior of physical education university students. Health Prob Civil. 2020; 14(4): 247-255. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.96392