The effect of omeprazole on treatment outcomes in patients with severe traumatic brain injury and sepsis

Miniatura obrazu
Data
2020-10-20
Autorzy
Oliynyk, Oleksandr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. The interrelation between omeprazole use and the possibility of developing nosocomial pneumonia, acute kidney damage and Clostridium difficile-induced diarrhea in patients with sepsis requires further study.Material and methods. 200 patients with severe craniocerebral injury that underwent surgery for the pathology and developed sepsis in the postoperative period were examined in a blind, randomized placebo-controlled research study. The patients were divided into two groups. Patients in Group 1, as part of their therapy regimen for sepsis, received a daily dose of 0.2 mg/kg omeprazole as an intravenous infusion; patients in Group 2 received placebo instead of omeprazole, in addition to a similar therapy regimen as Group 1. Results. Among patients receiving omeprazole, the number of concomitant ventilator-associated pneumonia cases increased by 1.32 times, the number of acute kidney damage cases by 1.33 times and the number of cases of Clostridium difficile toxin secretion with feces by 1.75 times. Conclusions. The routine use of omeprazole in the management of patients with sepsis may worsen treatment results.
Wprowadzenie. Kwestia korelacji stosowania omeprazolu z możliwym rozwojem szpitalnego zapalenia płuc, ostrego uszkodzenia nerek czy biegunki wywołanej przez Clostridium difficile u pacjentów z sepsą wymaga dalszych badań. Materiał i metody. W ślepym i randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo przebadano 200 pacjentów z poważnymi obrażeniami czaszkowo-mózgowymi, którzy w wyniku tej patologii przeszli operację, i u których w okresie pooperacyjnym rozwinęła się sepsa. Zostali oni podzieleni na dwie grupy. Grupa 1 przyjmowała omeprazol w formie wlewu dożylnego w dziennej dawce 0,2 mg/kg jako część kompleksowego leczenia sepsy; grupa 2 przyjmowała placebo zamiast omeprazolu jako dodatek do głównej terapii, podobnej do tej stosowanej w przypadku grupy 1. Wyniki. Wśród pacjentów przyjmujących omeprazol liczba przypadków towarzyszącego respiratorowego zapalenia płuc wzrosła o 1,32 raza, ostrego uszkodzenia nerek – o 1,33 raza, a wydalenia toksyn Clostridium difficile w kale – o 1,75 raza. Wnioski. Rutynowe stosowanie omeprazolu w leczeniu pacjentów z sepsą może pogorszyć wyniki terapii.
Opis
Słowa kluczowe
omeprazole, ventilator-associated pneumonia, acute renal injury, sepsis, clostridial infection, omeprazol, respiratorowe zapalenie płuc, ostre uszkodzenie nerek, sepsa, zakażenie Clostridium
Cytowanie
Oliynyk O. The effect of omeprazole on treatment outcomes in patients with severe traumatic brain injury and sepsis. Health Prob Civil. 2021; 15(2): 137-141. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.98946