Review of the book entitled “Conditions and directions of development of bio-economy in Poland”, E. K. Chyłek, J. Kopiński, A. Madej, M. Matyka, J. Ostrowski, H. Piórkowski, Ministry of Agriculture and Rural Development, Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Warsaw-Falenty 2017, p. 194 / Recenzja książki pt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce”, E. K. Chyłek, J. Kopiński, A. Madej, M. Matyka, J. Ostrowski, H. Piórkowski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Warszawa-Falenty 2017, s. 194

Miniatura obrazu
Data
2018-06
Autorzy
Gradziuk, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Gradziuk P. (2018), Review of the book entitled “Conditions and directions of development of bio-economy in Poland”, E. K. Chyłek, J. Kopiński, A. Madej, M. Matyka, J. Ostrowski, H. Piórkowski, Ministry of Agriculture and Rural Development, Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Warsaw-Falenty 2017, p. 194 / Recenzja książki pt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce”, E. K. Chyłek, J. Kopiński, A. Madej, M. Matyka, J. Ostrowski, H. Piórkowski, Ministerstwo