The use of Big Data in healthcare lessons for developing countries from Uzbekistan

Miniatura obrazu
Data
2021-06-14
Autorzy
Vikhrov, Igor
Abdurakhimov, Zokhid
Ashirbaev, Sherzod
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The use of Big Data (BD) in medicine is fundamental for the development of digital healthcare, including the implementation of smart medicine and artificial intelligence (AI) technologies. Proper organization of BD is necessary for the creation and training of AI algorithms, and for AI to work with great efficiency and accuracy. In this review, the existing models for creating and storing BD sets are described, and the numerous opportunities provided to the healthcare system by the effective use of these tools are outlined. The BD phenomenon is especially important for the developing countries, which can use the example of already completed projects and achievements in the field of BD to more effectively implement such technologies in their own countries. However, there are still some problems with the implementation of BD technologies in practical healthcare of the developing countries. One of the fundamental issues is the financial cost of developing, implementing and maintaining a system for collecting, storing and using BD, including the cost of highly qualified personnel, and expensive equipment and network infrastructure that needs to be regularly updated. Another problem is the confidentiality and security of data in healthcare.
Zastosowanie Big Data (BD) w medycynie jest kluczowe dla rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej, w tym technologii smart w medycynie i wprowadzeniu technologii sztucznej inteligencji (AI, ang. artificial intelligence). Bez dobrze zorganizowanej technologii BD nie ma możliwości stworzenia i dopracowania algorytmów AI. Tylko wtedy AI będzie mogło pracować skutecznie i dokładnie. W niniejszym przeglądzie, autorzy analizują istniejące modele tworzenia zestawów BD, przechowywania ich, a także wiele możliwości, które otwierają się dla systemu opieki zdrowotnej w przypadku skutecznego zastosowania BD i AI. Zastosowanie BD jest szczególnie istotne w przypadku krajów rozwijających się, które mogą korzystać z przykładów zrealizowanych projektów i osiągnięć w dziedzinie BD, w celu wdrożenia takich technologii w swoich krajach. Niemniej jednak, w praktyce, wdrożenie technologii BD w służbie zdrowia rozwijających się krajów wiąże się z różnymi problemami. Jedną z najbardziej istotnych kwestii jest koszt rozwijania, wdrażania i utrzymania systemu zbierania, przechowywania i wykorzystywania BD, włączając w to wysoko wykwalifikowany personel oraz kosztowne wyposażenie i infrastrukturę sieci, która musi być regularnie modernizowana. Kolejny problem stanowi natomiast kwestia poufności i ochrony danych w służbie zdrowia.
Opis
Słowa kluczowe
Big Data, artificial intelligence, healthcare, medicine, digitalization, Big Data, sztuczna inteligencja, opieka zdrowotna, medycyna, digitalizacja
Cytowanie
Vikhrov I, Abdurakhimov Z, Ashirbaev S. The use of Big Data in healthcare: lessons for developing countries from Uzbekistan. Health Prob Civil. 2021; 15(2): 142-151. https://doi.org/10.5114/hpc.2021.106173