An incubator of local processing as a business opportunity for regional development in Poland / Inkubator przetwórstwa lokalnego jako biznesowa szansa rozwoju regionalnego w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2018-12
Autorzy
Wasilewska, Ewelina Kasandra
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: In recent years, kitchen incubators have captured increasingly larger and more sophisticated titles in the local and national press. Organised local producers have been applying for funds to build such facilities. This article aims to introduce the notion of a kitchen incubator, its functioning, as well as present its role in the local development in the food production industry. Materials and methods: The available Polish and foreign literature on the subject in question was studied. The current study was based on the analysis and observation of the kitchen incubators which are already in operation. Results: The investigations conducted have demonstrated that kitchen incubators constitute a very important element in the development of the local economy. Conclusions: The operation of kitchen incubators should be monitored so as to enhance their development.
Przedmiot i cel pracy: W ciągu ostatnich lat inkubatory kuchenne przykuły uwagę coraz większych i wyrafinowanych tytułów w prasie lokalnej i krajowej. Zrzeszeni lokalni producenci starają się na pozyskanie środków na tego rodzaju inwestycje. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia inkubatora kuchennego, jego funkcjonowania oraz przedstawienie jego roli dla rozwoju lokalnego w produkcji żywności. Materiały i metody: Przestudiowano dostępną literaturę polską i zagraniczną dotyczącą podjętego problemu. Opracowanie powstało na podstawie analizy i obserwacji funkcjonujących już inkubatorów kuchennych. Wyniki: Przeprowadzone dociekania wykazują, że inkubatory kuchenne stanowią bardzo ważny element rozwoju gospodarki lokalnej. Wnioski: Należy monitorować działanie inkubatorów kuchennych i na tej podstawie usprawniać rozwój tych obiektów.
Opis
Słowa kluczowe
co-financing, LEADER initiative, local development, Local Action Groups, kitchen incubator, dofinansowanie, inicjatywa LEADER, rozwój lokalny, Lokalne Grupy Działania, inkubator kuchenny
Cytowanie