Progress of crop insurance schemes in Haryana, India / Postępy w realizacji programów ubezpieczeń upraw w stanie Hariana w Indiach

Miniatura obrazu
Data
2022-06-30
Autorzy
Kait, Rohtas
Sheoran, Vandana
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of the work: The paper examines the progress of crops under the crop insurance scheme in Haryana State of India. Materials and Methods: The study is based on secondary data over a period of 16 years, since the launching of crop insurance schemes in Haryana. In 2004, the National Agriculture Insurance Scheme was started, then the Modified National Agriculture Insurance Scheme and in 2016 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana were launched. We collected seasonal information regarding the number of farmers, sums insured, premiums paid, claims, etc., in order to analyse the percentage of loanee and non-loanee farmers. Results: The study revealed a positive performance of loanee farmers, non-loanee farmers and the area covered, the number of beneficiaries and claims paid to insured farmers from the beginning of crop insurance as referred in the paper. Conclusions: This study has shown that there is a positive performance of National Agriculture Insurance (NAIS), Modified National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS) and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) in Haryana.
Przedmiot i cel pracy: W artykule przeanalizowano rozwój upraw w ramach programu ubezpieczenia upraw w stanie Hariana w Indiach. Materiały i metody: Badanie opiera się na danych wtórnych z okresu 16 lat, czyli od momentu uruchomienia programów ubezpieczeń upraw w stanie Hariana. W 2004 roku uruchomiono krajowy program ubezpieczeń rolniczych, następnie zmodyfikowany krajowy program ubezpieczeń rolniczych, a w 2016 roku Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Zebraliśmy informacje sezonowe dotyczące liczby rolników, sum ubezpieczenia, płaconych składek, szkód itp. w celu przeanalizowania odsetka rolników korzystających i niekorzystających z pożyczek. Wyniki: Badanie wykazało pozytywne wyniki rolników korzystających z pożyczek, rolników nie korzystających z pożyczek oraz obszarów objętych ubezpieczeniem, liczby beneficjentów i odszkodowań wypłaconych ubezpieczonym rolnikom od początku istnienia ubezpieczenia upraw do chwili obecnej. Wnioski: Badanie to wykazało, że w stanie Hariana odnotowano pozytywne wyniki krajowego programu ubezpieczeń rolniczych (NAIS), zmodyfikowanego krajowego programu ubezpieczeń rolniczych (MNAIS) oraz programu Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).
Opis
Słowa kluczowe
agricultural insurance, progress, farmers, NAIS, MNAIS, PMFBY, ubezpieczenie rolnicze, postęp, rolnicy
Cytowanie
Sheoran, V., A., Kait, R., (2022). Progress of crop insurance schemes in Haryana, India / Postępy w realizacji programów ubezpieczeń upraw w stanie Hariana w Indiach. Economic and Regional Studies, 15(2), 196-219. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0013