Attitudes of Generation Z toward digital gaming and healthy nutrition according to regular physical activity status Zainteresowanie pokolenia z grami cyfrowymi i zdrowym odżywianiem w zależności od poziomu regularnej aktywności fizycznej

Miniatura obrazu
Data
2023-10-23
Autorzy
Tekkurşun Demir, Gönül
Batu, Batuhan
Akkaya, Sümeyra
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The study aimed to identify the relationship between attitudes toward digital gaming and healthy nutrition according to participation in physical activity. Material and methods. The sample consisted of 332 (171 female, 161 male) students aged 10 to 14. The Digital Gaming Attitude Scale (DGAS) and Attitude Scale for Healthy Nutrition (ASHN) were used to collect data. After verifying the normal distribution of the data, Pearson correlation analysis and t-test were performed. Results. The results showed a moderate inverse correlation between DGAS and ASHN scores. Moreover, a moderate inverse correlation was found between the DGAS and ASHN scores of both physically active and sedentary participants. Male participants, regardless of their physical exercise status, had significantly higher DGAS scores than female participants. No significant difference was found in the ASHN scores of those who participated in physical activity and those who did not participate in physical activity according to their gender. Conclusions. The findings suggested that the increase in the attitude toward digital gaming caused a reduction in the attitude toward healthy nutrition, and participation in regular physical activity diminished the attitude toward playing digital games. Furthermore, the results indicated that male participants had higher digital gaming attitudes than female participants, irrespective of their physical activity status.
Wprowadzenie. Celem badań było określenie powiązań pomiędzy zainteresowaniem grami cyfrowymi a zdrowym odżywianiem, w zależności od poziomu aktywności fizycznej. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 332 uczniów (171 dziewcząt i 161 chłopców) w wieku od 10 do 14 lat. Do zebrania danych wykorzystano skalę zainteresowania grami cyfrowymi (ang. Digital Gaming Attitude Scale – DGAS) oraz skalę zainteresowania zdrowym odżywianiem (ang. Attitude Scale for Healthy Nutrition – ASHN). Po zweryfikowaniu normalnego rozkładu danych dokonano analizy korelacji Pearsona i przeprowadzono test t. Wyniki. Na podstawie wy ników badań wskazano na umiarkowaną korelację ujemną pomiędzy punktacją na skali DGAS a wynikami na skali ASHN. Ponadto wykazano umiarkowaną korelację ujemną pomiędzy wynikami na skalach DGAS i ASHN zarówno u uczestników aktywnych fizycznie, jak i tych prowadzących siedzący tryb życia. Chłopcy, bez względu na zakres, w jakim uprawiali ćwiczenia fizyczne, uzyskali znacznie wyższe wyniki na skali DGAS niż dziewczęta. Jeżeli chodzi o wyniki na skali ASHN, nie wykazano znaczących różnic pomiędzy uczestnikami aktywnymi fizycznie a uczestnikami unikającymi aktywności fizycznej, w zależności od płci. Wnioski. Wnioski z badania sugerują, że wzrost zainteresowania grami cyfrowymi doprowadził do spadku zainteresowania zdrowym odżywianiem, zaś regularna aktywność fizyczna zmniejszała zainteresowanie grami cyfrowymi. Wyniki wskazały ponadto, że chłopcy są bardziej zainteresowani grami cyfrowymi niż dziewczęta, bez względu na poziom aktywności fizycznej.
Opis
Słowa kluczowe
, , , , , , , , ,
Cytowanie
Tekkurşun Demir G, Batu B, Akkaya S. Attitudes of Generation Z toward digital gaming and healthy nutrition according to regular physical activity status. Health Prob Civil. 2024; 18(1): 72-82. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.132095