Management of child injuries in traffic and other accidents: the WHO policy guidelines Urazy u dzieci w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach: wytyczne WHO

Miniatura obrazu
Data
2018-07-10
Autorzy
Goniewicz, Krzysztof
Goniewicz, Mariusz
Pawłowski, Witold
Fiedor, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Children injuries are one of the biggest problems in modern medicine that require vigorous and preventive actions. All kinds of injuries resulting from road accidents are the most common cause of death in children, more common than cancer and birth defects. In the years 1995-2009, there were 113 211 accidents involving 959 children aged 0-14 years in Poland in which 3791 children died and 117 730 were injured. Most fatalities were recorded in children in the age range 7-14 years. The following study presents the main problems of road safety and the nature, causes and consequences of injures in children in Poland and worldwide. It discusses the risks associated with children involved in traffic as well as ways of reducing the number of accidents in children based on the WHO report.
Urazy i ich następstwa u dzieci są jednym z największych problemów współczesnej medycyny, które wymagają działań energicznych i zapobiegawczych. Obrażenia spowodowane wypadkami drogowymi są najczęstszą przyczyną zgonów wśród dzieci, częstszą niż choroby nowotworowe i wady wrodzone. W Polsce w latach 1995-2009 doszło do 113 211 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. 3791 dzieci zmarło, a 117 730 zostało rannych. Większość ofiar śmiertelnych odnotowano wśród dzieci w wieku 7-14 lat. Praca przedstawia główne problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, charakter, przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych wśród dzieci w Polsce i na świecie. Omówione w niej zostały także zagrożenia związane z udziałem dzieci w ruchu drogowym, jak również sposoby na zmniejszenie liczby wypadków wśród dzieci na podstawie raportu WHO.
Opis
Słowa kluczowe
injuries, children, accidents, obrażenia, dzieci, wypadki
Cytowanie
Goniewicz K, Goniewicz M, Pawłowski W, Fiedor P. Management of child injuries in traffic and other accidents: the WHO policy guidelines. Health Prob Civil. 2018; 12(3): 157-162. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76516