The role of microbiota in the development of allergic diseases Rola mikrobioty w rozwoju chorób alergicznych

Miniatura obrazu
Data
2019-03-11
Autorzy
Boyarchuk, Oksana
Chornomydz, Andrii
Chornomydz, Iryna
Krytska, Halyna
Horishniy, Ihor
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Scientific progress, industrial development, urbanization, and the “sterile” way of life have a significant negative side, namely, the sustained growth of allergic diseases. The “hygienic theory” is used to explain the unceasing increase in the incidence of allergies in the population. At the same time, an important link in the development of allergic diseases is the microbiological environment and our own microbiota. In our literature review we gathered new data on the pathogenetic relationships between the violation of the quantitative and qualitative composition of our microbiocenosis and the development of allergic diseases. The basic mechanisms by which microbiota influence the development of an allergic process have been established, in particular: influence on T-cell immunity, synthesis of cytokines, etc. In this review, particular attention is paid to factors that lead to microbiocenosis and contribute to the development of allergies. Among them it is worth to highlight inappropriate nutrition, “sterile” style of life, widespread using of antiseptics and antibiotics, etc. Therefore, the most important step in the prevention of allergic diseases is the modification of lifestyle, breastfeeding of children, frequent staying in the open air and contact with nature, rational use of antiseptics and antibiotics.
Negatywnym aspektem postępu naukowego, rozwoju przemysłowego, urbanizacji i „sterylnego” stylu życia jest stały wzrost zachorowań na choroby alergiczne. Zależność tę wyjaśnia tzw. „teoria higieniczna”, tłumacząca nieprzerwany wzrost liczby alergii wśród społeczeństwa. Równie istotnym czynnikiem w rozwoju chorób alergicznych jest środowisko mikrobiologiczne i nasza własna mikrobiota. W tym artykule staraliśmy się zebrać nowe dane na temat zależności patogenetycznych, pomiędzy naruszeniem ilościowego i jakościowego składu naszej mikrobiocenozy, a rozwojem chorób alergicznych. Podstawowe mechanizmy wpływu mikrobioty oraz procesu powstawania alergii zostały już ustalone, są to przede wszystkim: wpływ komórek T na odporność, synteza cytokin, itp. Obecnie, szczególną uwagę poświęca się czynnikom, które prowadzą do powstawania mikrobiocenoz i przyczyniają się do rozwoju alergii. Należą do nich m.in. niewłaściwe odżywianie, „sterylny” styl życia, częste stosowanie środków antyseptycznych i antybiotyków. Z tego powodu najważniejszym krokiem w profilaktyce chorób alergicznych jest zmiana stylu życia, karmienie dzieci piersią, częste przebywanie na świeżym powietrzu, kontakt z naturą i rozsądne stosowanie środków antyseptycznych i antybiotyków.
Opis
Słowa kluczowe
microbiota, microbiome, allergic diseases, hygienic theory, mikrobiota, mikrobiom, choroby alergiczne, teoria higieniczna
Cytowanie
Boyarchuk O, Chornomydz A, Chornomydz I, Krytska H, Horishniy I. The role of microbiota in the development of allergic diseases. Health Prob Civil. 2019; 13(2): 135-146. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83300