Histopathological results analysis in women undergoing hysteroscopic procedures due to endometrial polyps Analiza wyników histopatologicznych u kobiet poddawanych zabiegom histeroskopowym z powodu polipa endometrialnego

Miniatura obrazu
Data
2019-02-26
Autorzy
Szeszko, Łukasz
Oszukowski, Przemysław
Kisiel, Andrzej
Szeszko, Artur
Bieńkiewicz, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Endometrial polyps are the most common pathology of the mucous layer of the uterine cavity. In most cases, they do not cause symptoms and are detected accidentally during ultrasound. Material and methods. M edical r ecords o f 7 9 p atients h ospitalized i n t he O bstetrics a nd Gynecology Ward of the Provincial Specialist Hospital in Biała Podlaska, who underwent hysteroscopy due to suspicion of endometrial polyps, were analyzed. Results. In the final histopathological evaluation after the hysteroscopy procedure, presence of endometrial polypoid cells was found in 14 out of 79 women (17.7%). Conclusions. The final diagnosis of pathological changes in the uterine cavity should be based on hysteroscopic examinations – they enable accurate assessment of the uterine cavity and allow for targeted biopsy collection.
Wprowadzenie. Najczęstszą patologią błony śluzowej jamy macicy są polipy endometrialne. W większości przypadków nie powodują one objawów i są wykrywane przypadkowo, podczas badania USG. Materiał i metody. Analizie poddano dokumentację medyczną 79 pacjentek hospitalizowanych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, u których wykonano zabieg histeroskopii z powodu podejrzenia obecności polipa endometrialnego. Wyniki. W końcowej ocenie histopatologicznej po zabiegu histeroskopii, obecność komórek polipa endometrialnego stwierdzono u 14 spośród 79 kobiet (17,7 %). Wnioski. Ostateczna diagnostyka zmian patologicznych w obrębie jamy macicy powinna opierać się na badaniach histeroskopowych – umożliwiają one dokładną ocenę jamy macicy i dają możliwość pobrania biopsji celowanej.
Opis
Słowa kluczowe
endometrial polyp, diagnostic ultrasound, hysteroscopy, polip endometrialny, diagnostyka ultrasonograficzna, histeroskopia
Cytowanie
Szeszko Ł, Oszukowski P, Kisiel A, Szeszko A, Bieńkiewicz M. Histopathological results analysis in women undergoing hysteroscopic procedures due to endometrial polyps. Health Prob Civil. 2019; 13(2): 99-103. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81340