Examination of physical activity and subjective well-being before and during the first wave of the COVID-19 pandemic amongst the Hungarian sportsmen and professionals in the sports sector Badanie aktywności fizycznej i subiektywnego samopoczucia przed i w trakcie pierwszej fali pandemii COVID-19 wśród węgierskich sportowców i osób pracujących w sektorze sportowym

Miniatura obrazu
Data
2022-12-30
Autorzy
Derkács, Evelin
Makai, Alexandra
Stocker, Miklós
Simon, Klára
Prémusz, Viktória
Elbert, Gábor
Tóth, Dorottya
Ács, Pongrác
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The aim of the research was to analyze the changing exercising frequency, the well-being, the mental health, and the social relationships before and during the curfew of the COVID-19 first wave. Material and methods. The data collection was May-June in 2020 via an online questionnaire survey amongst the sportsmen and professionals in the sports sector. The descriptive and inferential statistical methods were used with the SPSS 27.0 software (Chi-square test, Wilcoxon, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests). Results. The respondents were 44.17% female and 55.83% male. The average age was 36.36±16.52 years. The sample was classified into four sectors: elite sportsmen (20.60%), recreational sportsmen (34.29%), sports professionals (28.21%) and multiple roles (16.90%). There was a significant difference at the exercising frequency before and during the curfew between the sectors (p<0.001). The wellbeing, the mental health and the social relations did not show any significant differences. Regarding physical activity, there were decreases in every category: -268.36 minutes weekly average in the elite sportsmen, -194.90 minutes weekly average in the recreational sportsmen and -250.33 minutes weekly average in the multiple roles’ category (p<0.001). Conclusions. The curfew of the COVID-19 pandemic had a major impact on the exercising frequency and physical activity amongst the sportsmen and professionals in the sports sector.
Wprowadzenie. Celem badań była analiza zmieniającej się częstotliwości wykonywania ćwiczeń, samopoczucia, zdrowia psychicznego i relacji społecznych przed i w trakcie obowiązywania restrykcji podczas pierwszej fali COVID-19. Materiały i metody. Gromadzenie danych miało miejsce w okresie od maja do czerwca 2020 roku poprzez przeprowadzenie badania ankietowego online wśród sportowców i osób pracujących w sektorze sportowym. Zostały zastosowane metody statystyki opisowej i inferencyjnej za pomocą oprogramowania SPSS 27.0 (test Chi-kwadrat, testy Wilcoxona, Manna-Whitneya U i Kruskala-Wallisa). Wyniki. Wśród badanych było 44,17% kobiet i 55,83% mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 36,36±16,52 lat. Próba została podzielona na cztery grupy: sportowcy elitarni (20,60%), sportowcy uprawiający sport rekreacyjnie (34,29%), specjaliści w dziedzinie sportu (28,21%) oraz osoby zajmujące różne stanowiska związane ze sportem (16,90%). Stwierdzono istotną różnicę między poszczególnymi grupami w zakresie częstotliwości ćwiczeń przed i w trakcie obowiązywania restrykcji (p<0,001). Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie samopoczucia, zdrowia psychicznego i relacji społecznych. Zauważono spadek aktywności fizycznej w każdej z grup: średnio -268,36 minut tygodniowo w grupie sportowców elitarnych, średnio -194,90 minut tygodniowo w grupie sportowców uprawiających sport rekreacyjnie i średnio -250,33 minut tygodniowo w grupie osób zajmujących różne stanowiska związane ze sportem (p<0,001). Wnioski. Podczas badania stwierdzono, że restrykcje w trakcie pandemii COVID-19 miały istotny wpływ na częstotliwość wykonywania ćwiczeń i aktywność fizyczną wśród sportowców.
Opis
Słowa kluczowe
sports sector, curfew, physical activity, COVID-19, well-being, sektor sportowy, restrykcje, aktywność fizyczna, samopoczucie,
Cytowanie
Derkács E, Makai A, Stocker M, Simon K, Prémusz V, Elbert G, et al. Examination of physical activity and subjective well-being before and during the first wave of the COVID-19 pandemic amongst the Hungarian sportsmen and professionals in the sports sector. Health Prob Civil. 2022; 16(4): 332-343. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.119728