Review of Anna Matuszczak's monograph entitled "Evolution of the Agrarian Issue and Environmental Public Goods", Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw 2020, p. 374 / Recenzja monografii Anny Matuszczak „Ewolucja kwestii agrarnej a środowiskowe dobra publiczne”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020, s. 374.

Miniatura obrazu
Data
2021-03-31
Autorzy
Podstawka, Marian
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Podstawka, M. (2021). Review of Anna Matuszczak's monograph entitled "Evolution of the Agrarian Issue and Environmental Public Goods", Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw 2020, p. 374 / Recenzja monografii Anny Matuszczak „Ewolucja kwestii agrarnej a środowiskowe dobra publiczne”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020, s. 374. Economic and Regional Studies, 14(1), 127-130. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0009