The legitimacy of the process of rehabilitation of the perpetrators of homicides / Zasadność procesu resocjalizacji sprawców zabójstw

Miniatura obrazu
Data
2023-06-16
Autorzy
Waszczuk, Joanna
Trzeciak, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Summary: The article concerns the legitimacy of the perpetrators of homicides in the opinion of people aged 18-30 and over 60. Material and methods: The research used the method of a diagnostic survey with the questionnaire technique. The respondents were a group of 188 people. Results: People who commit revenge killings are perceived better than those who commit sexual or profit killings. The respondents do not believe in the change of behavior or in the process of rehabilitation of such a person. Respondents aged 60 and over were much less likely to choose the punishment of litter, and were more inclined to lighter sentences. Conclusions: Respondents do not believe in a positive change in the killer’s behavior. Regardless of their relationship, if an individual commits a homicide, they will be treated similarly. Murder for sexual gain was the most severely viewed. The younger generation is more in favor of the death penalty than the elderly.
Streszczenie: Artykuł dotyczy zasadności resocjalizacji sprawców zabójstw w opinii osób w wieku 18-30 lat i powyżej 60 roku życia. Materiał i metody: W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Badania przeprowadzono od stycznia do kwietnia 2022 r. na terenie powiatu bialskiego. Respondentami była grupa licząca 188 osób. Wyniki: Osoby, które dopuściły się zabójstwa z zemsty za wyrządzone krzywdy są postrzegane lepiej niż osoby, które dopuściły się zabójstwa z motywów seksualnych, czy z zysku. Ankietowani nie wierzą w zmianę zachowania, ani w proces resocjalizacji takiej osoby. Respondenci w wieku 60 lat i więcej znacznie rzadziej wybierali karę śmieci i bardziej skłaniali się ku łagodniejszym wyrokom, niż osoby młode. Wnioski: Respondenci nie wierzą w pozytywną zmianę zachowania zabójcy. Bez względu na spokrewnienie, jeżeli jednostka dopuści się zabójstwa, będzie traktowana podobnie. Najsurowiej postrzegany był motyw zabójstwa z korzyści seksualnych. Młode pokolenie częściej opowiada się za karą śmierci, niż osoby starsze.
Opis
Słowa kluczowe
stigmatization, minors, social maladjustment, rehabilitation process, perpetrators of homicides, stygmatyzacja, nieletni, nieprzystosowanie społeczne, proces resocjalizacji, sprawcy zabójstw
Cytowanie
Waszczuk, J., Trzeciak, M., (2023), The legitimacy of the process of rehabilitation of the perpetrators of homicides / Zasadność procesu resocjalizacji sprawców zabójstw, Social Dissertations / Rozprawy Społeczne, 17, 54-75, https://doi.org/10.29316/rs/163210