Terapia matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Therapy of mothers raising children with intellectual disability

Miniatura obrazu
Data
2020-10-16
Autorzy
Białas, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem opracowania jest wskazanie na zagrożenie permanentnym stresem, jaki odczuwają matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Odczuwany przez matki stres wpływa negatywnie na ich kondycję fizyczną i psychiczną, niszcząc także ich relacje społeczne. Dlatego też matkom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną należna jest terapia. Z całego spektrum propozycji wydaje się, że terapia koncentrująca się na ich wymiarze duchowym (noetycznym) jest najlepszym rozwiązaniem, stanowiącym filar postępowania terapeutycznego. Artykuł jest eksplikacją tej tezy. Materiał i metody. Przegląd literatury. Wnioski. Przesłanki, które uzasadniają zastosowanie duchowej (noetycznej) terapii dedykowanej matkom dzieci z niepełnoprawnością intelektualną, dowodzą, że zmiana optyki patrzenia na swoje niepełnoprawne intelektualnie dzieci, zapanowanie nad lękami, oraz zyskanie świadomości samych siebie, wraz z odkryciem sensu swojego życia, przyczynia się do poprawy jakości ich życia.
The aim of the study is to indicate the threat of permanent stress experienced by mothers raising children with intellectual disabilities. Mothers raising children with intellectual disabilities should receive therapy. Material and methods. Review article. Results. Literature review. Conclusions. Premises that justify the use of spiritual (noetic) therapy dedicated to the mothers of children with intellectual disabilities, prove that changing the optics of looking at their intellectually disabled children, controlling their fears, and gaining self-awareness, along with the discovery of the meaning of their lives. It not only contributes to the preparation of the foundation, which is a construction for building a new value system, which after traumatic life experience is a condition for the further development of mothers.
Opis
Słowa kluczowe
terapia, stres, dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, matka, therapy, stress, child with intelectual disability, mother
Cytowanie
Białas, M. (2020). Terapia matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Therapy of mothers raising children with intel-lectual disability, Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations, 14(2), 1-13. https://doi.org/10.29316/rs/122022