Paranoid schizophrenia in aspects of nursing care based on a case study / Schizofrenia paranoidalna w aspektach opieki pielęgniarskiej na podstawie studium przypadku

Miniatura obrazu
Data
2023-08-31
Autorzy
Nazaruk, Stanisława Katarzyna
Sokołowska, Barbara
Pucel, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Paranoid schizophrenia, characterised by delusions and hallucinations and peculiar symptoms that do not resemble any other disease, is one of the many diseases diagnosed in some people. The sick person remains himself/herself, but his/her personality gradually becomes disorganised, taking him into a different , „world” of inner experiences. Most often the family and the nurse take care of the sick person. Material and methods: The study involved a person suffering from paranoid schizophrenia. A case study was used. Results: The results of the study showed that the person with the disease needs support from family, nurse and professionals. Conclusions: In order to improve his/her quality of life, an effective system of early recognition of the symptoms of the disease, its treatment, education of the family and the public must be developed and implemented. Education addressed to the patient and his/her family and to society in order to overcome the stereotypes that still exist is crucial.
U niektórych osób jedną z wielu diagnozowanych chorób jest schizofrenia paranoidalna, charakteryzująca się urojeniami i omamami oraz swoistymi symptomami nieprzypominającymi żadnej innej choroby. Osoba chora pozostaje sobą, ale jej osobowość stopniowo ulega dezorganizacji, przenosi ją w inny ,,świat” wewnętrznych przeżyć. Najczęściej rodzina i pielęgniarka sprawują opiekę nad osobą chorą. Pielęgniarka zajmuje się nie tyko problemami natury medycznej osoby chorej, ale również jej wsparciem przy problemach natury psychicznej, społecznej i duchowej. Wykonuje wiele działań wykorzystując wszechstronną wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną, etyczną. Materiał i metody: Badaniem objęło osobę chorą na schizofrenie paranoidalną. Zastosowano studium przypadku. Wyniki: Wyniki badań pokazały, że osobie chorej potrzebne jest wsparcie rodziny, pielęgniarki i specjalistów. Wnioski: Aby poprawić jej jakość życia należy opracować i wdrożyć skuteczny system wczesnego rozpoznania objawów choroby, ich leczenie, edukowanie rodziny i społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma do spełnienia edukacja adresowana do pacjenta i jego rodziny oraz do społeczeństwa w celu przełamywania istniejących jeszcze stereotypów.
Opis
Słowa kluczowe
family, paranoid schizophrenia, case study, nurse, care, sick person, rodzina, schizofrenia paranoidalna, studium przypadku, pielęgniarka, opieka, osoba chora
Cytowanie
Nazaruk, S., K., Sokołowska, B., Pycel, S., (2023). Paranoid schizophrenia in aspects of nursing care based on a case study / Schizofrenia paranoidalna w aspektach opieki pielęgniarskiej na podstawie studium przypadku, Social Dissertation / Rozprawy Społeczne, 17(1), 129- 142. https://doi.org/10.29316/rs/169873