Value orientations and risky sexual behaviour among first year university students Orientacja wartości i ryzykowne zachowania seksualne u studentów pierwszego roku

Miniatura obrazu
Data
2020-02-11
Autorzy
Kalina, Ondrej
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. There is strong evidence that values play an important role in basic patterns of human behaviour, but there is a lack of support for this with respect to sexual behaviour. This study examines the relationship between the value orientations of young adults and their sexual behaviour. Material and methods. The Rokeach Value Survey (18 terminal values – desirable end-states; 18 instrumental values – desirable modes of conduct) and a questionnaire on sexual behaviour (number of sexual partners in one’s lifetime, condom use, and sex with an unknown person) were administered to 832 students (355 males; mean age = 20.5 years). Six factors were extracted from the Rokeach Value Survey. Logistic regression was performed on students who had had sexual experience (n = 455) using the measures pertaining to risky sexual behaviour as outcomes and each of the value factors as separate predictors. Results. T he s tudents w ith h igh s cores o n t he v alue f actors r elating t o S ocial O rientation (Capable, Clean, Obedient, Polite, Responsible, Honest) and Sense of Fellowship (Broad-Minded, Helpful, Forgiving) were less likely to report risky sexual behaviour than the students with low scores on these value factors. Conclusions. Individuals who consider socially oriented values to be more important are less likely to engage in risky sexual behaviour. The promotion of safe sex should take health values into account.
Wprowadzenie. Istnieją mocne dowody potwierdzające koncepcję, że wartości odgrywają ważną rolę w formowaniu podstawowych schematów ludzkiego zachowania, choć wciąż brak wniosków związanych z zachowaniem seksualnym. To badanie przygląda się związkom między orientacją wartości i zachowaniami seksualnymi u młodych osób dorosłych. Materiał i metody. Ankieta Rokeacha dotycząca wartości (18 wartości ostatecznych – pożądanych stanów końcowych, 18 wartości instrumentalnych – pożądanych rodzajów postępowania) oraz kwestionariusz zachowań seksualnych (ilość partnerów seksualnych w ciągu życia, stosowanie prezerwatyw, stosunki z osobami nieznanymi) zostały przedstawione grupie 832 studentów (355 mężczyzn; średnia wieku: 20,5). Sześć czynników wyszczególniono z ankiety Rokeacha. Zastosowano regresję logistyczną na grupie studentów z doświadczeniem seksualnym (n = 455), przyjmując miarę ryzykownych zachowań seksualnych jako rezultat, a każdą z wartości jako osobny wskaźnik. Wyniki. Studenci z wysokimi wynikami z wiązanymi z wartościami: Orientacja Społeczna (Pomysłowość, Czystość, Posłuszeństwo, Grzeczność, Odpowiedzialność, Szczerość) oraz Poczucie Wspólnoty (Otwartość, Bycie pomocnym, Wybaczanie) w mniejszym stopniu raportowali ryzykowne zachowania seksualne niż studenci z niskimi wynikami dla tych wartości. Wnioski. Można przyjąć, że przypisanie większego znaczenia wartościom prospołecznym jest związane z rzadszymi ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Promocja bezpiecznych zachowań seksualnych powinna obejmować kwestie zdrowotne.
Opis
Słowa kluczowe
value orientation, students, risky sexual behaviour, orientacja wartości, studenci, ryzykowne zachowania seksualne
Cytowanie
Kalina O. Value orientations and risky sexual behaviour among first year university students. Health Prob Civil. 2020; 14(1): 9-17. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.90174