Wychowanie do małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie płodności kobiet ze szczególnym uwzględnieniem matrymonialnej roli balu / Female fertility. Raising for marriage and parenthood. Dance parties’ matrimonial role

Miniatura obrazu
Data
2022-06-20
Autorzy
Juroszek, Weronika Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Streszczenie: Kobieca płodność, która trwa stosunkowo krótko, determinuje realizację rodzicielskich zamierzeń. Ważne jest więc, aby kobieta decyzję o małżeństwie i rodzicielstwie podjęła w odpowiednim czasie. Celem artykułu jest analiza procesu wychowania do małżeństwa i rodzicielstwa w kontekście niedługiego okresu płodności u kobiet. Wykorzystano między innymi znane z historii zwyczaje. Odniesiono się do cech formalnych wychowania. Materiał i metody: Analiza tekstu literackiego i literatury przedmiotu. Wnioski: Młodzi ludzie coraz częściej odwlekają decyzję o małżeństwie. Jednocześnie rodzice zachowują zwykle bierność. W tym kontekście wydaje się wskazany wzrost roli rodziców w procesie wyboru współmałżonka. Inspiracją mogą tu być zwyczaje znane nam z historii, np. bale. W procesie wychowania do wyboru współmałżonka powinny ulec zmianie pewne aspekty wychowawcze w relacji rodzic-dorosłe dziecko. Większe powinno być znaczenie rodziców, wzmocnione ich kompetencje i uzupełniona wiedza pomocna w wyborze współmałżonka. Z pewnością należałoby też zastanowić się nad organizacją przedsięwzięć wspierających młodych ludzi w poznaniu odpowiedniego kandydata do małżeństwa.
Summary: Although female fertility lasts a short period of time, it determines the consummation of marital and parental tasks. The objective of the paper is to analyze the process of upbringing towards marriage and parenthood and to discuss how the parents can support their children in the context of a relatively short fertility span. The paper examines relevant historical customs. Material and methods: Literary text analysis. Conclusions: Young people more and more postpone the decision to marry and have children. Simultaneously, it seems that nowadays the children are left alone with this problem and the parents are passive. In this context, it seems advisable to have the parents play a greater role in marital choices. Some former customs such as dance parties can inspire us. Some aspects of the relationship between a parent and the adult child should probably be modified as well. The role and competences of parents should increase.
Opis
Słowa kluczowe
rodzicielstwo, płodność, wychowanie do małżeństwa, wybór współmałżonka, parenthood, fertility, raising for marriage, spouse choice
Cytowanie
Juroszek, W. A., (2022). Wychowanie do małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie płodności kobiet ze szczególnym uwzględnieniem matrymonialnej roli balu / Female fertility. Raising for marriage and parenthood. Dance parties’ matrimonial role, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 16(1), 79-91 https://doi.org/10.29316/rs/144598