Assessment of knowledge of the basic principles of proper nutrition among parents of children aged 6-10

Miniatura obrazu
Data
2022-07-14
Autorzy
Potempa-Jeziorowska, Magdalena
Jonczyk, Paweł
Świętochowska, Elżbieta
Kucharzewski, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. One of the most important factors in a child’s development is balanced diet and the formation of good eating habits. Material and methods. Parents of children (n=908) aged 6-10 attending primary schools in Poland were surveyed between September 2018 and June 2019. The research tool was a survey questionnaire divided into 4 parts. The first 3 parts dealt with information about the child, while the 4th part was dedicated to parents, and the questions in it assessed parents’ knowledge about the correct principles of child nutrition. Results. Almost half of the respondents rightly claimed that a proper balanced diet for a child should include five or more meals per day. Slightly less than half of the respondents, i.e. 40.5%, stated incorrectly that the child’s daily intake of milk or milk products should be one portion. Only 6.4% of the parents correctly considered that the daily consumption of dairy products by the child should be at least three to four portions. The correct answer about the recommended consumption of 5 portions of fruit and vegetables per day was indicated by 12.7% of parents. Almost half of the parents knew that regular physical activity is at the base of the Pyramid of Healthy Food and Lifestyle for Children and Teenagers. Conclusions. Parents’ knowledge of proper nutrition is still insufficient. It is very important that the correct principles of nutrition apply to everyone in the household, and not just to the child in an isolated way.
Wprowadzenie. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój dziecka jest zbilansowana dieta oraz kształtowanie się prawidłowych nawyków żywieniowych. Materiał i metody. W okresie od września 2018 do czerwca 2019 r. badaniem objęto rodziców dzieci (n=908) w wieku 6-10 lat, uczęszczających do szkół podstawowych w Polsce. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety podzielony na 4 części. Pierwsze 3 części dotyczyły informacji o dziecku, natomiast 4-ta część była skierowana do rodziców, a pytania w niej zawarte oceniały wiedzę rodziców na temat prawidłowych zasad żywienia dzieci. Wyniki. Prawie połowa respondentów słusznie t wierdziła, że prawidłowa, zbilansowana dieta dziecka powinna zawierać pięć i więcej posiłków na dobę. Nieco mniej niż połowa ankietowanych, tj. 40,5%, błędnie twierdziła, że codzienne spożycie mleka lub jego przetworów przez dziecko powinno wynosić odpowiednio jedną porcję. Jedynie 6,4% rodziców poprawnie uznało, że codzienne spożycie nabiału przez dziecko powinno wynosić przynajmniej trzy-cztery porcje. Prawidłowa odpowiedź o zalecanym spożyciu 5 porcji warzyw i owoców dziennie została wskazana przez 12,7% rodziców. Niemal połowa rodziców wiedziała, że u podstaw Piramidy Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży leży regularna aktywność fizyczna. Wnioski. Wiedza rodziców na temat zasad prawidłowego odżywiania jest wciąż niewystarczająca. Bardzo istotne jest, by prawidłowe zasady żywienia dotyczyły każdego domownika, a nie tylko dziecka w sposób izolowany.
Opis
Słowa kluczowe
dzieci, wiedza, rodzice, żywienie, żywienie dzieci, children, knowledge, parents, nutrition, child nutrition
Cytowanie
Potempa-Jeziorowska M, Jonczyk P, Świętochowska E, Kucharzewski M. Assessment of knowledge of the basic principles of proper nutrition among parents of children aged 6-10. Health Prob Civil. 2022; 16(3): 199-213. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.117333