Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 – ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci From Internet Web 1.0 to Internet Web 4.0 – the development of the communication space forms in the global network

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Sarowski, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie rozwoju globalnej sieci Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0. Celem pracy jest ukazanie etapów rozwoju Internetu i jego rozumienia oraz postrzegania przez samych internautów. Wychodząc od genezy Internetu, omówiono jego ewolucję skupiając się na reprezentatywnych dla każdej generacji właściwościach poszczególnych technologii internetowych. Analizie poddane zostało zagadnienie sztucznej inteligencji w kontekście przekształceń sieci Internet. Wykorzystana została metoda analityczno-syntetyczna.
The article analyses the development of successive phases of the global network: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 and Web 4.0. The objective of the paper is to establish to what extent the consecutive stages of the Internet development affect both the way it is understood and the way its users are perceived. In the introductory remarks, the origins of the Internet are presented. The main body of the text revolves around particular stages of its development, focusing on features representative for each generation resulting from the advancement of Internet technologies. The problem of artificial intelligence in the context of the Internet changes is also addressed. The last section of the article includes concluding remarks. To discuss the issue, the article employs analytical – synthetic methodology.
Opis
Słowa kluczowe
Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, sieć semantyczna, Internet of Things, artificial intelligence, semantic web
Cytowanie
Sarowski Ł. (2017), Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 – ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci. Rozprawy Społeczne, 11 (1), s. 32-39