Artykuły naukowe (WNSH)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 47
 • Rekord
  Not All Gallantry, Gongs and Glory: Wartime in popular American novels
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023-09-05) Białecka, Adrianna ; Struk, Barbara Ewa
  This article discusses perceptions of World War II in modern American literature. Authors acknowledge novels inspired by their authors’ combat, and discuss visions of war, aims of wartime literature and major literary archetypes. Material and methods: The authors analyzed the most popular American novels devoted to the subject of World War II. The analysis covered the visions of war, war literature functions and aims, and major literary archetypes of characters affected by war. Results: Literary visions of war vary considerably between historical, fictive, realistic, non-realistic, humorous or self-critical. Functions of war literature include: glorifying or demystifying war, but also healing both authors and readers. Also, many literary archetypes can be distinguished. Conclusions: War in literature is presented as a time of glory and a catastrophe. Attitudes to war in novels vary from historical to fictive, realistic to non-realistic, or humorous, and some novels glorify war while others condemn it. Literary archetypes also vary considerably.
 • Rekord
  Paranoid schizophrenia in aspects of nursing care based on a case study / Schizofrenia paranoidalna w aspektach opieki pielęgniarskiej na podstawie studium przypadku
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023-08-31) Nazaruk, Stanisława Katarzyna ; Sokołowska, Barbara ; Pucel, Sylwia
  Paranoid schizophrenia, characterised by delusions and hallucinations and peculiar symptoms that do not resemble any other disease, is one of the many diseases diagnosed in some people. The sick person remains himself/herself, but his/her personality gradually becomes disorganised, taking him into a different , „world” of inner experiences. Most often the family and the nurse take care of the sick person. Material and methods: The study involved a person suffering from paranoid schizophrenia. A case study was used. Results: The results of the study showed that the person with the disease needs support from family, nurse and professionals. Conclusions: In order to improve his/her quality of life, an effective system of early recognition of the symptoms of the disease, its treatment, education of the family and the public must be developed and implemented. Education addressed to the patient and his/her family and to society in order to overcome the stereotypes that still exist is crucial.
 • Rekord
  The legitimacy of the process of rehabilitation of the perpetrators of homicides / Zasadność procesu resocjalizacji sprawców zabójstw
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023-06-16) Waszczuk, Joanna ; Trzeciak, Magdalena
  Summary: The article concerns the legitimacy of the perpetrators of homicides in the opinion of people aged 18-30 and over 60. Material and methods: The research used the method of a diagnostic survey with the questionnaire technique. The respondents were a group of 188 people. Results: People who commit revenge killings are perceived better than those who commit sexual or profit killings. The respondents do not believe in the change of behavior or in the process of rehabilitation of such a person. Respondents aged 60 and over were much less likely to choose the punishment of litter, and were more inclined to lighter sentences. Conclusions: Respondents do not believe in a positive change in the killer’s behavior. Regardless of their relationship, if an individual commits a homicide, they will be treated similarly. Murder for sexual gain was the most severely viewed. The younger generation is more in favor of the death penalty than the elderly.
 • Rekord
  Economic theory of religion in the perspective of progressing secularisation / Ekonomiczna teoria religii w perspektywie postępującej sekularyzacji
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017) Romanowicz, Wiesław
  Subject and purpose of work: This work presents an economic theory of religion. Its aim is to gain insight into one of the modern concepts of religion in the perspective of secularisation. Materials and methods: While describing the essence of this theory, apart from personal views, also other opinions of contemporary sociologists of religion were used. Results: This study highlighted the fact that the presented concept has a diverse range of references and interprets religion in a specific way. It is a concept competing against the secularisation thesis, and its essence is in direct application of the rational choice theory and exchange theory. Conclusions: Approaching religion only through the formula of supply, significantly reduces the field of interpretation and does not explain all the mechanisms of religious changes in the contemporary world.
 • Rekord
  Współpraca terapeutów z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017) Wołosiuk, Beata ; Sobczuk, Sebastian ; Ruszkowska, Marzena
  W prezentowanym artykule zostanie przedstawione zagadnienie dotyczące współpracy terapeutów z rodzicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy od wielu czynników, wykraczających poza ich własne cechy, predyspozycje czy motywacje. Ważne jest, aby uzyskały jak najwcześniej profesjonalną pomoc, która swoim działaniem obejmie nie tylko dziecko, ale całą rodzinę. Należy pamiętać, że rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w rewalidacji osoby z niepełnosprawnością. Dlatego tak ważne jest porozumienie między rodzicami a specjalistami.