Selected treatment approaches for metabolic syndrome Wybrane metody leczenia w zespole metabolicznym - przegląd piśmiennictwa

Miniatura obrazu
Data
2022-06-30
Autorzy
Pęczkowska, Anna
Kaziród, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Cardiovascular disease (CVD) is an important risk factor for premature death amongst the Polish population. In 2014, CVD accounted for 45.1% of all deaths. According to a World Health Organization expert analysis published in 2004, around 80% of cases of CVD, stroke and type 2 diabetes mellitus are preventable if the most important risk factors can be addressed. Metabolic syndrome (MetS) defines a constellation of risk factors, including obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and hypertension, associated with the development of CVD. National cross-sectional research on the health of Poles indicates that over 90% of men and 89% of women have at least one risk factor. It is estimated that in the coming years the number of obese people will increase and the incidence of diabetes and arterial hypertension will increase. This paper presents the most important and effective methods for the treatment of MetS, which include a well-balanced diet, physical activity, vibrotherapy, and pharmacotherapy. Effective action taken early on can reduce not only mortality risk, but also decrease prevalence and disability and improve the quality of life of Polish citizens.
Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) są identyfikowane jako ważny czynnik ryzyka przedwczesnych zgonów wśród ludności Polski. W 2014 r. odsetek zgonów z powodu ChSN wyniósł 45,1%. Z analiz ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanych w 2004 r. wynika, że ok. 80% przypadków ChSN, udarów mózgu oraz cukrzycy typu 2 można uniknąć, o ile uda się wyeliminować najważniejsze czynniki ryzyka. Zespół metaboliczny (ZM) określa grupę czynników ryzyka związanych z rozwojem ChSN, w skład której wchodzą: otyłość, insulinooporność, dyslipidemie i nadciśnienie tętnicze. Ogólnopolskie przekrojowe badania zdrowia Polaków wskazują, że ponad 90% mężczyzn i 89% kobiet ma co najmniej jeden czynnik ryzyka. Szacuje się, że w najbliższych latach nastąpi wzrost liczby osób otyłych, zwiększy się częstotliwość występowania cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze i najskuteczniejsze metody leczenia ZM, do których zaliczono: odpowiednio zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, wibroterapię oraz farmakoterapię. Efektywne działania podejmowane odpowiednio wcześnie pozwolą zmniejszyć nie tylko umieralność, ale także ograniczyć chorobowość i niepełnosprawność oraz poprawić jakość życia polskiego społeczeństwa.
Opis
Słowa kluczowe
vibration therapy, metabolic syndrome, obesity, physical activity, diet, wibroterapia, zespół metaboliczny, otyłość, aktywność fizyczna, dieta
Cytowanie
Pęczkowska A, Kaziród A. Selected treatment approaches for metabolic syndrome: a literature review. Health Prob Civil. 2022; 16(2): 116-127. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.114542