Selected treatment approaches for metabolic syndrome Wybrane metody leczenia w zespole metabolicznym - przegląd piśmiennictwa

dc.contributor.author Pęczkowska, Anna
dc.contributor.author Kaziród, Artur
dc.date.accessioned 2022-07-11T08:38:37Z
dc.date.available 2022-07-11T08:38:37Z
dc.date.issued 2022-06-30
dc.description.abstract Cardiovascular disease (CVD) is an important risk factor for premature death amongst the Polish population. In 2014, CVD accounted for 45.1% of all deaths. According to a World Health Organization expert analysis published in 2004, around 80% of cases of CVD, stroke and type 2 diabetes mellitus are preventable if the most important risk factors can be addressed. Metabolic syndrome (MetS) defines a constellation of risk factors, including obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and hypertension, associated with the development of CVD. National cross-sectional research on the health of Poles indicates that over 90% of men and 89% of women have at least one risk factor. It is estimated that in the coming years the number of obese people will increase and the incidence of diabetes and arterial hypertension will increase. This paper presents the most important and effective methods for the treatment of MetS, which include a well-balanced diet, physical activity, vibrotherapy, and pharmacotherapy. Effective action taken early on can reduce not only mortality risk, but also decrease prevalence and disability and improve the quality of life of Polish citizens. en
dc.description.abstract Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) są identyfikowane jako ważny czynnik ryzyka przedwczesnych zgonów wśród ludności Polski. W 2014 r. odsetek zgonów z powodu ChSN wyniósł 45,1%. Z analiz ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanych w 2004 r. wynika, że ok. 80% przypadków ChSN, udarów mózgu oraz cukrzycy typu 2 można uniknąć, o ile uda się wyeliminować najważniejsze czynniki ryzyka. Zespół metaboliczny (ZM) określa grupę czynników ryzyka związanych z rozwojem ChSN, w skład której wchodzą: otyłość, insulinooporność, dyslipidemie i nadciśnienie tętnicze. Ogólnopolskie przekrojowe badania zdrowia Polaków wskazują, że ponad 90% mężczyzn i 89% kobiet ma co najmniej jeden czynnik ryzyka. Szacuje się, że w najbliższych latach nastąpi wzrost liczby osób otyłych, zwiększy się częstotliwość występowania cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze i najskuteczniejsze metody leczenia ZM, do których zaliczono: odpowiednio zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, wibroterapię oraz farmakoterapię. Efektywne działania podejmowane odpowiednio wcześnie pozwolą zmniejszyć nie tylko umieralność, ale także ograniczyć chorobowość i niepełnosprawność oraz poprawić jakość życia polskiego społeczeństwa. pl
dc.identifier.citation Pęczkowska A, Kaziród A. Selected treatment approaches for metabolic syndrome: a literature review. Health Prob Civil. 2022; 16(2): 116-127. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.114542
dc.identifier.issn 2353-6942
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.13044/871
dc.language.iso en
dc.publisher Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
dc.subject vibration therapy en
dc.subject metabolic syndrome en
dc.subject obesity en
dc.subject physical activity en
dc.subject diet en
dc.subject wibroterapia pl
dc.subject zespół metaboliczny pl
dc.subject otyłość pl
dc.subject aktywność fizyczna pl
dc.subject dieta pl
dc.title Selected treatment approaches for metabolic syndrome en
dc.title Wybrane metody leczenia w zespole metabolicznym - przegląd piśmiennictwa pl
dc.type Article
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Miniatura obrazu
Nazwa:
Selected treatment approaches for metabolic syndrome.pdf
Rozmiar:
301.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
703 B
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Opis: