Pomiędzy Nimrodem a Abramem – kontinuum rzeczywistości gier / Between Nimrod and Abram – game reality continuum

Miniatura obrazu
Data
2022-06-20
Autorzy
Kotala, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Gry często są umiejscawiane na dwóch przeciwległych biegunach i rozumiane w sposób skrajny. Podczas gdy przez jednych są krytykowane i rozumiane jako zagrożenie, przez drugich są hołubione i rozumiane jako okazja do rozwoju. Opinie te, często ambiwalentne, wydają się być przesadnie spolaryzowane. Podobne podejście można obserwować w kwestii zdrowia, gdzie często widoczne jest jego rozumienie jedynie przez pryzmat braku wybranej choroby. W obu kwestiach podejście takie wydaje się nieuzasadnione, albowiem rzeczywistość jest znacznie bogatsza, co można zobrazować jako kontinuum. Oba krańce tego kontinuum zostały zaprezentowane za pomocą symboliki dwóch starożytnych postaci tj. Nimroda i Abrama.
Opis
Słowa kluczowe
gry, kontinuum, Nimrod, Abram, games, continuum
Cytowanie
Kotala, M., (2022). Pomiędzy Nimrodem a Abramem – kontinuum rzeczywistości gier / Between Nimrod and Abram – game reality continuum, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 16(1), 52-65, https://doi.org/10.29316/rs/147049