Sero-prevalence and associated risk factors of blood-borne viral infection among healthcare workers of a tertiary referral hospital: a single-center experience

Miniatura obrazu
Data
2023-09-08
Autorzy
Merza, Muayad Aghali
Mohammed, Sabah Ahmed
Qasim, Ayid Murad
Abdulah, Deldar Morad
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. Healthcare workers (HCWs) are often exposed to contaminated blood and body fluids from infected patients. There is no research on blood-borne infection in Iraqi Kurdistan; therefore, this study aimed to determine the prevalence of blood-borne infections of hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) and their associated risk factors among HCWs in the hospital. Material and methods. This cross-sectional study included 800 HCWs from a major tertiary teaching hospital, who were selected using a non-random technique. Results. The mean age of the HCWs was 35.15 years (range: 18-70 years), consisting of males (56.0%) and females (44.0%) from various specialties and different departments. The seroprevalence of HBV was 0.75% (n=6) among HCWs. However, the seroprevalence of HBV was not significantly different among HCWs with different characteristics. Only one HCW had a positive result for HCV (0.13%), while no HCWs were found to have HIV. The study showed that 34.63% had experienced needlestick injuries, and 64.88% had received the HBV vaccination. Additionally, 27.20% were smokers, and 1.42% were alcohol consumers. Other characteristics included previous hospitalization (17.28%), a history of blood transfusion (6.23%), a history of surgical operations (27.48%), and a history of dental interventions (86.69%). Conclusions. The study revealed a low seroprevalence of HBV and HCV among HCWs. No active HIV infection and almost none of them had contact with HCV.
Wprowadzenie. Pracownicy opieki zdrowotnej są często narażeni na kontakt z zakażoną krwią i płynami ustrojowymi pochodzącymi od zakażonych pacjentów. Nie ma badań dotyczących zakażeń krwiopochodnych w irackim Kurdystanie; dlatego też celem niniejszej pracy było określenie częstości występowania zakażeń krwiopochodnych wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) i ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz związanych z nimi czynników ryzyka wśród pracowników opieki zdrowotnej w szpitalu. Materiał i metody. W badaniach przekrojowych wzięło udział 800 pracowników opieki zdrowotnej z głównego specjalistycznego szpitala klinicznego, którzy zostali wybrani techniką nielosową. Wyniki. Średni wiek pracowników opieki zdrowotnej wynosił 35,15 lat (zakres: 18-70 lat), na personel składali się mężczyźni (56,0%) i kobiety (44,0%) o różnych specjalizacjach i z różnych oddziałów. Seroprewalencja HBV wśród pracowników opieki zdrowotnej wynosiła 0,75% (n=6). Nie różniła się ona jednak istotnie wśród pracowników o różnych charakterystykach. Tylko jeden pracownik miał pozytywny wynik na obecność wirusa HCV (0,13%), podczas gdy u żadnego z nich nie wykryto wirusa HIV. Badanie wykazało, że 34,63% pracowników doświadczyło zranienia igłą, a 64,88% otrzymało szczepionkę przeciwko HBV. Dodatkowo, 27,20% było palaczami, a 1,42% spożywało alkohol. Inne cechy obejmowały wcześniejszą hospitalizację (17,28%), transfuzję krwi (6,23%), operacje chirurgiczne (27,48%) i interwencje stomatologiczne (86.69%). Wnioski. Badanie wykazało niską seroprewalencję HBV i HCV wśród pracowników opieki zdrowotnej. Nie stwierdzono aktywnego zakażenia HIV i prawie żaden z pracowników nie miał kontaktu z HCV.
Opis
Słowa kluczowe
tertiary healthcare, blood-borne infections, tertiary hospital, viral diseases, healthcare workers, specjalistyczna opieka zdrowotna, zakażenia krwiopochodne, szpital specjalistyczny, choroby wirusowe, pracownicy służby zdrowia
Cytowanie
Merza MA, Mohammed SA, Qasim AM, Abdulah DM. Sero-prevalence and associated risk factors of blood-borne viral infection among healthcare workers of a tertiary referral hospital: a single-center experience. Health Prob Civil. 2023; 17(4): 328-338. https://doi.org/10.5114/ hpc.2023.131083