Sero-prevalence and associated risk factors of blood-borne viral infection among healthcare workers of a tertiary referral hospital: a single-center experience

dc.contributor.author Merza, Muayad Aghali
dc.contributor.author Mohammed, Sabah Ahmed
dc.contributor.author Qasim, Ayid Murad
dc.contributor.author Abdulah, Deldar Morad
dc.date.accessioned 2023-12-21T09:15:14Z
dc.date.available 2023-12-21T09:15:14Z
dc.date.issued 2023-09-08
dc.description.abstract Background. Healthcare workers (HCWs) are often exposed to contaminated blood and body fluids from infected patients. There is no research on blood-borne infection in Iraqi Kurdistan; therefore, this study aimed to determine the prevalence of blood-borne infections of hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) and their associated risk factors among HCWs in the hospital. Material and methods. This cross-sectional study included 800 HCWs from a major tertiary teaching hospital, who were selected using a non-random technique. Results. The mean age of the HCWs was 35.15 years (range: 18-70 years), consisting of males (56.0%) and females (44.0%) from various specialties and different departments. The seroprevalence of HBV was 0.75% (n=6) among HCWs. However, the seroprevalence of HBV was not significantly different among HCWs with different characteristics. Only one HCW had a positive result for HCV (0.13%), while no HCWs were found to have HIV. The study showed that 34.63% had experienced needlestick injuries, and 64.88% had received the HBV vaccination. Additionally, 27.20% were smokers, and 1.42% were alcohol consumers. Other characteristics included previous hospitalization (17.28%), a history of blood transfusion (6.23%), a history of surgical operations (27.48%), and a history of dental interventions (86.69%). Conclusions. The study revealed a low seroprevalence of HBV and HCV among HCWs. No active HIV infection and almost none of them had contact with HCV. en
dc.description.abstract Wprowadzenie. Pracownicy opieki zdrowotnej są często narażeni na kontakt z zakażoną krwią i płynami ustrojowymi pochodzącymi od zakażonych pacjentów. Nie ma badań dotyczących zakażeń krwiopochodnych w irackim Kurdystanie; dlatego też celem niniejszej pracy było określenie częstości występowania zakażeń krwiopochodnych wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) i ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz związanych z nimi czynników ryzyka wśród pracowników opieki zdrowotnej w szpitalu. Materiał i metody. W badaniach przekrojowych wzięło udział 800 pracowników opieki zdrowotnej z głównego specjalistycznego szpitala klinicznego, którzy zostali wybrani techniką nielosową. Wyniki. Średni wiek pracowników opieki zdrowotnej wynosił 35,15 lat (zakres: 18-70 lat), na personel składali się mężczyźni (56,0%) i kobiety (44,0%) o różnych specjalizacjach i z różnych oddziałów. Seroprewalencja HBV wśród pracowników opieki zdrowotnej wynosiła 0,75% (n=6). Nie różniła się ona jednak istotnie wśród pracowników o różnych charakterystykach. Tylko jeden pracownik miał pozytywny wynik na obecność wirusa HCV (0,13%), podczas gdy u żadnego z nich nie wykryto wirusa HIV. Badanie wykazało, że 34,63% pracowników doświadczyło zranienia igłą, a 64,88% otrzymało szczepionkę przeciwko HBV. Dodatkowo, 27,20% było palaczami, a 1,42% spożywało alkohol. Inne cechy obejmowały wcześniejszą hospitalizację (17,28%), transfuzję krwi (6,23%), operacje chirurgiczne (27,48%) i interwencje stomatologiczne (86.69%). Wnioski. Badanie wykazało niską seroprewalencję HBV i HCV wśród pracowników opieki zdrowotnej. Nie stwierdzono aktywnego zakażenia HIV i prawie żaden z pracowników nie miał kontaktu z HCV. pl
dc.identifier.citation Merza MA, Mohammed SA, Qasim AM, Abdulah DM. Sero-prevalence and associated risk factors of blood-borne viral infection among healthcare workers of a tertiary referral hospital: a single-center experience. Health Prob Civil. 2023; 17(4): 328-338. https://doi.org/10.5114/ hpc.2023.131083
dc.identifier.issn 2353-6942
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.13044/1648
dc.language.iso en
dc.publisher Akademia Bialska im. Jana Pawła II
dc.subject tertiary healthcare en
dc.subject blood-borne infections en
dc.subject tertiary hospital en
dc.subject viral diseases en
dc.subject healthcare workers en
dc.subject specjalistyczna opieka zdrowotna pl
dc.subject zakażenia krwiopochodne pl
dc.subject szpital specjalistyczny pl
dc.subject choroby wirusowe pl
dc.subject pracownicy służby zdrowia pl
dc.title Sero-prevalence and associated risk factors of blood-borne viral infection among healthcare workers of a tertiary referral hospital: a single-center experience en
dc.title.alternative Jakość życia kobiet z rakiem piersi i wsparcie grup samopomocowych: badanie pilotażowe pl
dc.type Article
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Miniatura obrazu
Nazwa:
Sero-prevalence and associated risk factors of blood-borne viral infection.pdf
Rozmiar:
464.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
652 B
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Opis: