Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii Aspects of consumer behaviour in users of wearable technology

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Gruchoła, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem artykułu była analiza różnych przejawów konsumpcji dostrzegalnych w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii. Po wstępnych rozważaniach terminologicznych dokonano opisu wearable technology w aspekcie założeń konsumpcji, konsumpcjonizmu oraz dekonsumpcji. Konsumpcja – w niniejszej publikacji – jest rozumiana jako naturalny proces gospodarowania, wynikający z konieczności zaspokojenia potrzeb, konsumpcjonizm oznacza postawę życiową polegającą na przedkładaniu dóbr materialnych nad inne dobra, natomiast dekonsumpcja jest definiowana jako racjonalna, świadoma, odpowiedzialna i etyczna konsumpcja. Artykuł ma charakter analityczno-opisowy.
The aim of the article was to analyze the consumer’s manifestation discernible in the behaviour of users of wearable technology. Starting with preliminary considerations of the necessary terminology, a description of wearable technology in regard to consumption, consumerism and deconsumption was done. Consumption - in this publication - is understood as a natural process of housekeeping, arising from the need to meet one’s needs, consumerism – as an attitude to life involving favouring material goods over other goods, while deconsumption is defined as a rational, conscious, responsible and ethical consumption. The article is of an analytical and descriptive character.
Opis
Słowa kluczowe
dekonsumpcja, konsumpcja, konsumpcjonizm, ubieralna technologia, deconsumption, consumption, consumerism, wearable technology
Cytowanie
Gruchoła M. (2017), Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii. Rozprawy Społeczne, 11 (1), s. 16-24