Physical development and body composition parameters in 4-11-year-old children Rozwój fizyczny i parametry składu ciała dzieci w wieku 4-11 lat

dc.contributor.author Čillík, Ivan
dc.contributor.author Willwéber, Tomáš
dc.date.accessioned 2022-02-11T07:40:18Z
dc.date.available 2022-02-11T07:40:18Z
dc.date.issued 2018-03-23
dc.description.abstract Background. In this paper, we present the results of the study concerning body development and body composition parameters dependency. Material and methods. The monitored sample consisted of 78 probands aged of 4 – 11 years: group I, 4 – 5 year-olds (13 probands) 5.17 ±0.52 years; group II, 6 – 7 year-olds (30 probands) 6.99 ±0.52 years; group III, 8 – 9 year-olds (25 probands) 8.8 ±0.52 years; group IV, 10 – 11 year-olds (10 probands) 10.92 ±0.53 years. To diagnose parameters of body composition the InBody 120 device was used. Results. As for the parameters of body composition, a rising linear trend was recorded with increasing age. Statistically significant (p < 0.05) values were found between age groups in body height (p = 3.76E-24), body weight (p = 4.65E-16), quantity of fat mass (p = 0.0475), quantity of skeletal muscles (p = 1.31E-20), total quantity of water in body (p = 2.23E-20), quantity of proteins (p = 1.83E-20), quantity of minerals (p = 2.06E-19) and in the level of basal metabolism (p = 1.77E-20). Conclusions. Our results of body height and body weight correspond to those obtained in national anthropometric measurements. BMI values respond to the developmental trends, but they differ in the achieved values of comparable age groups as our probands have achieved lower values than the Slovak population. en
dc.description.abstract Wprowadzenie. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących rozwoju ciała i parametrów jego składu. W badaniach wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym. Materiał i metody. Monitorowana grupa składała się z 78 uczestników w wieku 4 - 11 lat, w tym 13 dzieci w wieku 4 - 5 lat, 5,17 ±0,52 lat; 30 − w wieku 6 - 7 lat, 6,99 ±0,52 lat; 25 – w wieku 8 - 9 lat, 8,8 ±0,52 lat oraz 10 – w wieku 10 - 11 lat, 10,92 ±0,53 lat. Do przeprowadzenia badań i zdiagnozowania parametrów składu ciała użyto urządzenia InBody 120. Wyniki. Odnotowano liniowy trend wzrostowy w parametrach składu ciała związany z wiekiem badanych. Statystycznie istotne wartości (p < 0,05) odnotowano między grupami wiekowymi a wysokością (p = 3,76E-24), masą ciała (p = 4,65E-16), ilością masy tłuszczowej (p = 0,0475), liczbą mięśni szkieletowych (p = 1,31E-20), całkowitą ilością wody w ciele (p = 2,23E-20), ilością białek (p = 1,83E-20), ilością minerałów (p = 2,06E-19) oraz poziomem podstawowego metabolizmu (p = 1,77E-20). Wnioski. Uzyskane wyniki dotyczące wysokości i masy ciała odpowiadają trendom krajowych pomiarów antropometrycznych. Wartości BMI zgodne są z tendencjami rozwojowymi, ale różnią się osiągniętymi wartościami porównywalnych grup wiekowych, gdyż badana grupa badawcza osiągnęła niższe wartości niż populacja słowacka. pl
dc.identifier.citation Čillík I, Willwéber T. Physical development and body composition parameters in 4-11-year-old children. Health Prob Civil. 2018; 12(1): 49-56. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74190
dc.identifier.issn 2353-6942
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.13044/595
dc.language.iso en
dc.publisher Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dc.subject somatic parameters en
dc.subject bio-impedance en
dc.subject overweight en
dc.subject age differences en
dc.subject parametry somatyczne pl
dc.subject bioimpedancja pl
dc.subject nadwaga pl
dc.subject różnica wieku pl
dc.title Physical development and body composition parameters in 4-11-year-old children en
dc.title Rozwój fizyczny i parametry składu ciała dzieci w wieku 4-11 lat pl
dc.type Article
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Miniatura obrazu
Nazwa:
Physical development and body composition parameters in 4-11-year-old children.pdf
Rozmiar:
382.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
703 B
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Opis: